สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม kick of การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

โดยมีนายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ในครั้งนี้

พร้อมได้รับการสนับสนุนหมวกนิรภัย จาก หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จำนวน 10 ใบ พร้อมเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดหนองบัวลำภู ,ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ,ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู,ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ,สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาหนองบัวลำภู

แสดงความคิดเห็น