คักแท้น้อ กวาดล้างเครือข่ายยาบ้า สภ.โพนพิสัย จับกุมของกลางพร้อมอาวุธ


ปกครองโคราช บุกจับสถานบันเทิงดังกลางเมือง ไม่มีใบอนุญาต แอบเปิดเกินเวลา
นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086 6486006


เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา, ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ 2 บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ออกตรวจจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

 

ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจบริเวณถนนช้างเผือก เขตเทศบาลนคร (ทน.)นครราชสีมา เวลา 00.50 น. พบว่า ร้าน My Bar ยังเปิดให้บริการ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา จึงแสดงตัวและขอเข้าตรวจสอบภายในร้าน พบว่าบนเวทีกำลังมีการแสดงดนตรีสด มีนักร้องและนักดนตรีกำลังทำการแสดงอยู่บนเวที เจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือจากนักดนตรีให้หยุดทำการแสดง และขอความร่วมมือในการตรวจบัตรประชาชนผู้เข้าใช้บริการ ต่อมามีนายประกิต ทัดทอง อายุ 33 ปี มาแสดงตัวว่าเป็นผู้จัดการร้าน และกล่าวอ้างว่ามีนายกำพล จุดาศรี เป็นเจ้าของร้านและผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ต่อชุดปฏิบัติการฯ จึงได้ขอตรวจสอบพบว่า มีใบอนุญาตจำหน่ายสุราประเภท 2 แต่ไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการแต่อย่างใด และพบว่ามีใบจัดแสดงการส่งเสริมการขายสุรา นอกจากนี้สถานที่ตั้งร้านดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2070/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการ “ร้านบุษบา วาไรตี้” ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีคำสั่งมิให้เปิดสถานบริการตั้งวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2568

 

ชุดปฏิบัติการจึงนำตัวนายประกิต ทัดทอง มาที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง) เพื่อทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหา ดังนี้

1. ร่วมกันตั้งสถานบริการ (สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า) ประเภท สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 (5)

2. ร่วมกันขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30 (5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่นหรือการให้บริการอย่างอื่น แล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม

3. ร่วมกันเปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือคำสั่งตามข้อ 4 วรรค 2 หรือ ข้อ 5 วรรค 2 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

จากนั้นชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนครราชสีมา จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แสดงความคิดเห็น