ฉุกเฉิน !! ช่วยชีวิตลดการสูญเสีย โคราชจัดอมรมCPR

โคราช จัดอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการแพทย์ฉุกเฉินช่วยชีวิตลดการสูญเสีย


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อม พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการบริหาร มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและนำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง รับฟังการบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) ฝึกการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ (AED) เพื่อให้มีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการช่วยคนที่หัวใจหยุดเต้น หรือ หยุดหายใจกะทันหันได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้

ส่งเสริมให้ประชาชนมี “จิตอาสา” พร้อมเป็นผู้เสียสละให้การช่วยเหลือ ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิต โดยเฉพาะการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ถ้าหาก ณ จุดเกิดเหตุมีประชาชนสามารถให้การช่วยเหลือด้วยการทำ CPR และมีการใช้เครื่อง AED ก็จะสามารถช่วยชีวิตประสบเหตุดังกล่าวให้ปลอดภัยได้ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น