ฮักบ้านเกิด ยกระดับการทำเกษตรพื้นที่อีสาน ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สค. ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทรักบ้านเกิด จำกัด นางพนิตนาฏ วงศ์ยิ้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และตัวแทนบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดสัมมนาหัวข้อ ” เกษตรนวัตกรรมเพื่อความสุขยั่งยืน”

โดยมีตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 150 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตร ,เทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่สำหรับสินค้าทางการเกษตรเพื่อการขนส่งและจัดจำหน่าย นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ,” KasetGo (เกษตรโก) แอปพลิเคชั่นเพื่อเกษตร
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวคิดการปฏิบัติด้านนวัตกรรมเกษตรการใช้องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรลดความเหลื่อมล้ำสู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผลักดันให้เกษตรกรรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไปด้านการเกษตรในทั้งประเทศและทั่วโลกที่ให้ความสนใจในการทำเกษตรแบบบูรณาการเข้ากับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ

แสดงความคิดเห็น