ทน.โคราช ติวเข้มเครือข่ายนักเรียนมัธยมโรงเรียนชายล้วน ดูแลส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง นครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมนายสันติ เกิดโมฬี รองปลัด ทน.นครราชสีมา และนายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ( รส.) ร่วมเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ) ปี 2565 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับมัธยม เฉพาะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นโรงเรียนนักเรียนชายล้วนประจำระดับจังหวัดนครราชสีมา มีนักเรียนจำนวน 4,100 คน สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการในระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมให้เครือข่ายนักเรียนแกนนำมีความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ สามารถช่วยตรวจร่างกายเบื้องต้นให้ตนเองและเพื่อนในโรงเรียนได้ เมื่อนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย หากผิดปกติได้รับการ ส่ง-ต่อ รับการรักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ที่มีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้น คือโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก มีความรู้ ความเข้าใจตามกำลังความสามารถ

เพื่อนำไปใช้กับตนเอง ช่วยครูพยาบาลดูแลเพื่อนนักเรียนครอบครัวเพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน ครอบครัวชุมชน
เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี และมีความสุข ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการแสวงหาพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาเรียน

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086 6486006

แสดงความคิดเห็น