จัดพิธี…. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ลงนามความร่วมมือ(MOU)

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ ว่าด้วย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในถานประกอบการ โดยกำหนดนโยบาย มาตรการความปลอดภัยทางถนน ประกาศใช้ในองค์กร ให้บุคลากร ตัวแทน ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (30 สิงหาคม 2565) ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดย พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนนโยบายแห่งรัฐ ว่าด้วย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตามโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในถานประกอบการ กับสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอศรีเชียงใหม่ รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด , บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด , บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด , บริษัท มายซิมเปิลไลฟ์ จำกัด และบริษัท ไทยซุนฟู๊ด จำกัด โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับความร่วมมือ (MOU) ที่จัดให้มีพิธีลงนามฯร่วมกันครั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบาย มาตรการความปลอดภัยทางถนน เพื่อประกาศใช้ในองค์กร (สถานประกอบการ) ให้บุคลากร ตัวแทน ได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.

แสดงความคิดเห็น