สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดหนองคาย จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 113 คน เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (30 ส.ค. 65) ณ ห้องไมตรีฮอลล์ โรงแรมรอยัลแม่โขงหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ที่สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดหนองคาย นำโดยนางสาวปภารัฐ สิริรัฐ ชูกลิ่น ประธานสาขา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย

จัดให้มีขึ้น โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย และแม่กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 จำนวน 113 คน แยกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท ก. แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม , ประเภท ข. แม่ของลูกทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ , ประเภท ค. แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร , ประเภท ง. แม่ผู้เป็นเกษตรกร , ประเภท จ. แม่ของผู้เสียสละ ซึ่งทั้ง 5 ประเภท มอบเกียรติบัตรให้ประเภทละ 18 คน และประเภท ฉ. แม่กิตติมศักดิ์ มอบโล่รางวัลให้ จำนวน 23 คน.

แสดงความคิดเห็น