กรมทางหลวงจัดงบ 3.2 พันล้าน ตัดถนนบายพาสมหาสารคามใหม่

กรมทางหลวงเตรียมเวียนคืนที่ดินจ.มหาสารคาม ทำถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกเชื่อม แยกบ้านหม้อ(ทางไป จ.ร้อยเอ็ด)-ม.ใหม่/อ.กันทรวิชัย/จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางรวม 10กม. ตั้งงบสร้าง 3,230 ล้าน เร่งเวนคืน4เลนตัดใหม่พร้อมสะพานข้าม อุโมงค์ทางลอด 3 จุดตัด คาดเสร็จปี 73
รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักสำรวจและออกแบบ จัดโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก) ระยะทางรวม 10.408 กิโลเมตร (กม.) เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดของแบบและจัดทำข้อมูลเพื่อประสานงานจัดกรรมสิทธิ์เตรียมความพร้อมขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน โดยมีพื้นที่เวนคืนทั้งโครงการประมาณ 370 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชุมชน เป็นที่ดินชนบท และเกษตรกรรมรวมทั้งเตรียมเสนอของบประมาณก่อสร้างโครงการวงเงิน 3,230 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 70 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ให้แล้วเสร็จภายในปี 73
ผลการศึกษามีแนวเส้นทางโครงการเริ่มจากบริเวณแยกวังยาว จุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข213(ทล.213สายมหาสารคาม–สกลนคร) กับทล.291หรือถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคามด้านตะวันตก) แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานถนนคันกั้นน้ำชี และโค้งเลี้ยวขวามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่หมู่ 3 และ หมู่ 4 ต.เกิ้ง
จากนั้นตัดผ่าน ทล.2367 ผ่านเขตพื้นที่หมู่ 12 ต.เกิ้ง และเริ่มโค้งขวามาทางทิศใต้ ตัดผ่านห้วยคะคาง (ตอนล่าง) มุ่งสู่จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณแยกบ้านหม้อ จุดตัด ทล.23 (สายบ้านไผ่–อุบลราชธานี หรือถนนแจ้งสนิทประมาณ กม.74+750) กับทล.291
แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.เกิ้ง ต.ตลาด และ ต.เขวา อ.เมือง จ. มหาสารคาม จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามฝั่งตะวันตก และมีระยะทางบางช่วงตัดผ่านพื้นที่ชุมชน รูปแบบเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร และด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีรูปแบบเกาะกลางเพื่อแบ่งทิศทางจราจรที่ชัดเจน ป้องกันการลักข้าม และลดความสับสนต่อการใช้เส้นทาง รวมถึงลดความเสี่ยงต่อโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนทางเลี่ยงเมือง
โครงการมีจุดตัด3ทางแยก ได้ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับดังนี้
1.จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณกม.0+000แยกวังยาว ออกแบบสะพานยกระดับข้ามแยกในทิศทางทล.291(ทางเลี่ยงเมือง) และทางลอดอยู่ในทิศทางเข้าออกเมืองมหาสารคามบนทล.213 ได้ออกแบบเกาะกลางในลักษณะชนวนกั้นชนคอนกรีต (Barrier Median) ขณะที่ทางแยกระดับพื้นควบคุมด้วยไฟสัญญาณจราจร
2.จุดตัดบริเวณ กม.3+900 แยก ทล.2367 (มหาสารคาม-กาฬสินธุ์)ออกแบบสะพานยกระดับข้ามแยกอยู่ในทิศทางของ ทล.291(ทางเลี่ยงเมืองตะวันออก) ระดับพื้นออกแบบเป็นวงเวียนให้รถเคลื่อนตัวได้ทุกทิศทาง โดยไม่มีสัญญาณไฟจราจรควบคุม
3.จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.10+400แยกบ้านหม้อ ออกแบบสะพานข้ามแยกรูปตัว Y อยู่ในทิศทาง ของ ทล.291 (ทางเลี่ยงเมืองตะวันตก-ตะวันออก) และทิศทางข้ามจากทางเลี่ยงเมืองตะวันตก ไป ทล.23 ทิศทางเบี่ยงขวาไป จ.ร้อยเอ็ด ควบคู่กับติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนทางแยกระดับพื้น
โครงการจะเพิ่มโครงข่ายถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคามให้สมบูรณ์ขึ้น เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง แก้ปัญหาจราจรในเขตชุมชนและช่วยระบายปริมาณจราจรไปสู่จังหวัดข้างเคียงและช่วยให้การคมนาคมและขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น
แสดงความคิดเห็น