ทน.โคราชเอาจริงห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าสวนสาธารณะ สร้างเครือข่ายในชุมชนสอดส่องดูแล

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กันยายน ที่โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร ( ทน.) นครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ทน.นครราชสีมา รวม 275 คน ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวตระหนักถึงอันตรายของโรคที่ไม่มียารักษาและให้ความสำคัญการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ 96 ชุมชน

นายประเสริฐ นายก ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสู่มนุษย์ เกิดจากเชื้อไวรัสที่มาจากสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว จากปัญหาการละเลยของเจ้าของการนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและพบการปล่อยทิ้งสุนัขและแมวในที่สาธารณะมากขึ้น ทำให้ในพื้นที่พบสุนัขและแมวจรจัดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ ทน.นครราชสีมา ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ “ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสวนภูมิรักษ์ 2 และสวนหนองแก้ช้างรวมทั้งสวนสาธารณะในพื้นที่อย่างเด็ดขาด” เนื่องจากพบปัญหาสัตว์เลี้ยงขับถ่ายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นอันตรายต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่อวันหลายพันคน หากสร้างปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและสามารถสืบทราบเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่แท้จริง อาจมีความผิดทางกฎหมาย”

แสดงความคิดเห็น