โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง แห่ถ้วยชนะเลิศรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศให้แก่วงโปงลางยุวบูรณ์ออนซอนศิลป์


โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง แห่ถ้วยชนะเลิศรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
วันที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 09.09 น. ที่โดมโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง อ.เมืองหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานรางวัลชนะเลิศให้แก่วงโปงลางยุวบูรณ์ออนซอนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง หลังคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดดนตรีพื้นบ้านอีสานวงโปงลาง ประเภท ค. รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา


พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวงโปงลางยุวบูรณ์ออนซอนศิลป์ จำนวน 40 ทุน โดยมีนายสังวาลย์ ริมเขาใหญ่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายอลงกรณ์ รัชตเมธี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นายวัชโร นวธาตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,ดร.พัชรินทร์ ชัยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธี


ดร.พัชรินทร์ ชัยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการบริหารงานและการพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง ด้วยความภาคภูมิใจสร้างความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของโรงเรียนเรา และเพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน พี่น้องประชาชน สังคม ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนได้รับรู้รับทราบว่า ในแต่ละปีโรงเรียนเราได้พัฒนาอะไรไปบ้าง นักเรียนเรามีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องอะไรบ้าง
นอกจากได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท แล้วยังได้รับรางวัลกั๊บแก๊บดีเด่น , รางวัลบรรเลงกลองดีเด่น ,รางวัลนางไหดีเด่น ,รางวัลการแสดงชุดเทิดพระเกียรติดีเด่น และ รางวัลบรรเลงปี่ภูไทดีเด่นอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น