เด็กๆตื่นเต้น โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

 

โรงเรียนบ้านท่าสำราญ นำคณะครู นักเรียน ทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันนี้ (8 ก.ย. 65) ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายปริญญา แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญ นำคณะครู นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 84 คน เดินทางมาทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ ให้การต้อนรับ
จากนั้นครูแดงพานักเรียนนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาวาดภาพระบายสีเพื่อฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ ให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกสมาธิ โดยเริ่มหัดวาดสิ่งต่างๆรอบตัว จะได้รู้จักกับรูปร่างและรูปทรงต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดรูปพร้อมทั้งวิธีระบายสีและองค์ประกอบของภาพให้เกิดความสวยงาม พร้อมมอบของที่ระลึกให้คณะครูและนักเรียน

นายปริญญา แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญ กล่าวว่า ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ จึงจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้จริงนอกโรงเรียน เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน และผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง
โรงเรียนบ้านท่าสำราญจึงได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้และรับประสบการณ์ตรง
สำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูแดง โทร 086-2289508.

แสดงความคิดเห็น