ขอนแก่น พร้อมจัดงานรวมสุดยอด 200 นวัตกรรมเทรนธุรกิจดิจิตอลแห่งปี

13 ก.ย. 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือ ไคซ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมอุตสาหกรรมชอฟต์แวร์ไทย และสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( TCEB )  รวมทั้งภาคีเครือข่าย   จัดแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน งาน “สมาร์ทบิซิเนส เอ็กซ์โป 2022”  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2565 นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น.(KICE)

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า  งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอถึงความก้าวหน้าของเทคโนโ

 

ลยีดิจิทัลประยุกต์ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

โอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาประยุกต์ใช้ดำเนินธุรกิจ เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัลได้ ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีธุรกิจเกิดใหม่จำนวนมาก ล้วนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธแข่งขันทางธุรกิจ หากธุรกิจใดไม่มีการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ก็ทำให้เสียเปรียบการแข่งขัน จนต้องล้มเลิกกิจการไปก่อนเวลาอันควร อย่างไรก็ดี ที่น่าสนใจพบว่า มีธุรกิจที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จำนวนมากที่ประสบผลสำเร็จ สามารถขยายสาขาอย่างรวดเร็ว บางรายพัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไซค์ที่มีชื่อเสียงซึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ประสบผลสำเร็จ มาจากความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ช่วยลดต้นทุนธุรกิจได้มากกว่าคู่แช่ง สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมลูก

 

ค้าได้ตรงเป้า สร้างโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไวและมีประสิทธิภาพ

 

 

นอกจากนี้ ประธานหอการค้า ยังกล่าวอีกว่า หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง ทำให้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายเริ่มฟื้นตัว หลายคนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริการและการท่องเที่ยว   ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ   อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรเจริญเติบโตและพร้อมเก็บเกี่ยว จึงอาจจะมีคนรุ่นใหม่ สนใจกลับมาสานธุรกิจตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่ประเทศเราจะเกิด สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้ หลังจากนั้นก็จะมีการต่อยอดและลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก และเมื่อทุกอย่างลงตัวการค้า การลงทุนต่างก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

สำหรับภายในงานจะมีผู้ประกอบการธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนกลางรวมถึงภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสตาร์ทอัพ ตลอดจนสถาบันการเงินให้สินเชื่อธุรกิจ มาร่วมออกบูธแสดงสินค้าและบริการ ไม่ต่ำกว่า 200 บู6 นอกจากนี้ยังมีโซนจัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในประเด็นที่หลากหลายน่าสนใจ..

แสดงความคิดเห็น