โคราช ติวเข้ม อสม. ชาวบ้าน เข้าใจการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 กันยายน ที่โรงแรมฟอร์จูนโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัด ทน.นครราชสีมา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะวิทยากรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กรรมการชุมชนและประชาชนในเขต ทน.นครราชสีมา จำนวน 275 คน


เรื่องการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉินในกลุ่มหายใจลำบาก หัวใจหยุดเต้น เจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน อาการชักรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ หากช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและถูกต้อง โดยส่งต่อผู้ป่วยไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและศักยภาพการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

แสดงความคิดเห็น