คักขนาด! ชาวบ้านร้องเรียน หลังจัดคอนเสิร์ต เย้ยกฎหมาย

จี้ ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย ตรวจสอบเทศบาลเมืองท่าบ่อ หลังปล่อยจัดคอนเสิร์ต เปิดลานเบียร์ส่งเสริมการตลาด ขึ้นโลโก้เบียร์ยักษ์ใหญ่ยี่ห้อหนึ่งโฆษณาเย้ยกฎหมาย โดยสถานที่จัดงานคือลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ ซึ่งเป็นสถานที่ราชการชัดเจน สื่อตรวจสอบพบจัดบ่อยครั้งมีข้าราชการเอี่ยวผลประโยชน์เพียบ วอนผู้ว่าฯ หนองคาย ตรวจสอบ เผยนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ เซ็นอนุมัติให้ใช้สถานที่แต่กำหนดเงื่อนไขห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่พบขายเกลื่อนบริเวณงานเย้ยกฎหมาย


วันนี้ (14 ก.ย. 65) เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านรอบบริเวณสถานที่จัดคอนเสิร์ตเปิดลานเบียร์ส่งเสริมการตลาด ขึ้นโลโก้เบียร์โฆษณาเย้ยกฎหมาย โดยชาวบ้านเรียกร้องให้ตรวจสอบ
ต่อมาจากการตรวจสอบของเครือข่ายสื่อมวลชน พบว่ากิจกรรมลานเบียร์มีการร้องเรียนจากประชาชนว่า มีเด็กและเยาวชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานจำนวนมาก และที่สำคัญลานเบียร์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่ดำเนินไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของผู้ประกอบการ และมีการโฆษณาตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เข้าข่ายละเมิด พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในหลายมาตรา อาทิ การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่อายุตำกว่า 20 ปี การจัดคอนเสิร์ตลานเบียร์ ที่มีโฆษณาโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย


โดยชาวบ้านยังให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนอีกว่านี้ไม่ใช่งานแรกๆที่จัดขึ้น ก่อนหน้านี้ก็มีรูปแบบคล้ายกันนี้เกิดขึ้นมาแล้วในลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้อง ชาวบ้านจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
โดยชาวบ้านยังบอกอีกว่า ชาวบ้านเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลดนตรี/อาหาร โอทอป กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่าย ฯลฯ แต่ทั้งหมดนี้ควรเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย ต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวรวมถึงนักท่องเที่ยว ไม่ควรแฝงด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพิ่มคนเมาบนท้องถนน ทั้งลานเบียร์ การโฆษณา การให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 20ปี เข้าไปกินดื่ม และอื่นๆ
“ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงเจตนา และเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ กรณีการจัดงานนี้ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพราะในงานดังกล่าวเป็นคอนเสิร์ต ลานเบียร์ ซึ่งพบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในหลายมาตรา รวมถึงอาจเข้าข่ายการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาตด้วย โดยขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีคำสั่งให้ชัดเจน ให้ทุกๆงานต้องจัดงานอยู่ในกรอบของกฎหมาย ป้องปรามการตกเป็นเครื่องมือของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มุ่งที่แสวงหาประโยชน์” ชาวบ้านบอกกับสื่อมวลชน


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ทำการตรวจสอบหนังสือการขออนุญาตจัดงานสถานที่คือลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ โดยผู้ขอคือนางอรอนงค์ มีผล ที่อยู่ 248 หมู่ 9 ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยระบุวัตถุประสงค์การจัดงานคือ ถนนอาหาร และของเล่นตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ถึง วันที่ 19 กันยายน 2565 โดยชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 10,000 บาท โดย นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ เป็นผู้ลงชื่ออนุญาตการจัดงาน โดยท้ายหนังสือระบุหมายเหตุว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 27 (3) และมาตรา 31 (3) ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อ ยกเว้นเป็นการจัดเลี้ยงตามประเพณี โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆยกเว้นสำหรับส่วนราชการ
ทั้งนี้เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดหนองคายและชาวบ้านพบว่าเมื่อนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่ออนุญาตให้ใช้สถานที่ โดยกำหนดห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่าย เหตุใดถึงมีการจัดกิจกรรมลานเบียร์อย่างเย้ยกฎหมาย และไม่มีการดำเนินการจับกุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันที จึงเตรียมรวบรวมเอกสารร้อง ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย เพื่อเอาผิดหน่วยงานที่ปล่อยปะละเลยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.

แสดงความคิดเห็น