ฮือฮาพระอาทิตย์ทรงกลดกลางพิธีมหามงคล เจ้าประคูณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลโคราช


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กันยายน ที่มณฑลพิธีที่ดินราชพัสดุ หลักกิโลเมตรที่ 15 ริมทางหลวง 224 ถนนราชสีมา-โชคชัย หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เจ้าประคูณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมหามงคล เจ้าประคูณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมเจิมแผ่นศิลาฤกษ์จากนั้นได้ร่วมกับนายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมาและผู้มีเกียรติประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานฝ่ายฆราวาสถวายเครื่องไทยธรรม
ขณะนั้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดขึ้น ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วม ต่างพากันอธิฐานขอพรให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากอุปสรรคและอุปัทวันตรายทั้งปวง จากนั้นทั้งหมดกรวดน้ำรับพรอันเป็นเสร็จพิธี

พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดสร้างพุทธมณฑลอีสานหรือพุทธมณฑลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งมหาเถรสมาคมที่เป็นองค์กรปกครองสงฆ์ต้องการให้แต่ละจังหวัดมีพุทธมณฑลจังหวัดละ 1 แห่ง ที่ราชพัสดุแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 200 กว่าไร่ เป็นพื้นที่ก่อสร้างพุทธมลฑณฯ แห่งนี้มีขนาด 52 ไร่ 11 ตารางวา ด้านในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมืองและจัดกิจกรรมรองรับการประชุมได้ 5,000-10,000 คน เพื่อเกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อพุทธศาสนิกชน

ด้านนายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ที่ดินแปลงนี้มีความเหมาะสมห่างจากตัวเมือง ประมาณ 15 กิโลเมตร การดูพื้นที่ต้องมีการปรับตามฝังที่กำหนดไว้ โดยวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้ออกแบบและขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งจากรัฐและเงินบริจาคที่ได้จากแรงศรัทธาของประชาชน คาดใช้งบดำเนินการประมาณ 4-500 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการเข้าค่ายคุณธรรมและการพัฒนาจิตใจของประชาชน ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป

แสดงความคิดเห็น