มาเด้อพี่น้อง ผอ. เชิญชวน ไม่นอนทับสิทธิใช้สิทธิเลือกตั้ง ชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เขตเลือกตั้งที่ 2 และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565 นี้
นายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า กกต.หนองคายขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เขตเลือกตั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ส่วนวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เป็นการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง


ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เขต 2 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอำเภอศรีเชียงใหม่ (เขต 2) จัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก มีจำนวน 2 คน
1.นายนิรันดร์ ยานสุวรรณ์ หมายเลข 1
2.นายวิลัย จันทร์ศรี หมายเลข 2
และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาปาก เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 2 คน
1.นายสมัย คำใบ หมายเลข 1
2.นายคำมวน สีหาบุตร หมายเลข 2
ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง มี 3 คน
1.นายสังวร พรมมา หมายเลข 1
2.นายกิตติโชติ พัดพรม หมายเลข 2
3.นายกฤษฎา เข็มรัตน์ หมายเลข 3

แสดงความคิดเห็น