โคราชวิกฤต PM 2.5 จัดเครือข่าย พระ-ชาวบ้านเฝ้าระวัง วัด 20 แห่ง เปลี่ยนเตาเผาศพเป็นไฟฟ้า


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 กันยายน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน) นครราชสีมา พร้อมนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัด ทน.นครราชสีมา ร่วมจัดโครงการเฝ้าระวังคุณภาพและป้องกันมลพิษทางอากาศและเสียงในเมืองโคราช โดยมีพระสงฆ์พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 200 คน รับฟังนายบัญชา ขุนสูงเนิน ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์และปัญหามลพิษทางอากาศและการควบคุมป้องกันมลพิษจากเตาเผาศพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ ดร.วีระพล วงษ์ประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา บรรยายให้ความรู้การเฝ้าระวัง PM 2.5 และการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากนั้นจัดแบ่งกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติค้นหาและสาเหตุการเกิดมลพิษจากฝุ่นละออง การตรวจวัดและแปลผลเขม่าควันไฟโดยใช้แผนภูมิ

นายประเสริฐ นายก ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เมืองโคราชมีปัญหามลพิษทางอากาศ พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ทุกภาคส่วนจึงให้ความสำคัญกำหนดนโยบายเร่งด่วนพร้อมควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดทั้งจากท่อไอเสียรถยนต์ เมรุเผาศพ การก่อสร้าง ฯ


ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวัดในเขต ทน.นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 31 แห่ง เดิมเมรุเผาศพเป็นเตาน้ำมันได้ปรับเปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้า 20 แห่ง รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศและสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศจัดมาตรการแก้ไข ป้องกันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แสดงความคิดเห็น