พรรคไทยพร้อม” ชูทีเด็ดปัญหาปากท้องต้องมาก่อน พร้อมหักปากกาเซียน ขอปักธงตั้งโคราช 2 เขต


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 กันยายน ที่โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคไทยพร้อม (ทพ.) ชื่อเดิมไทยพัฒนา เป็นประธานจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้ง 2/2565 โดยมีประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน ร่วมประชุมซึ่งมีระเบียบวาระสำคัญคือ เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ทพ.ลำดับที่ 6 ของ จ.นครราชสีมา และการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขา จ.นครราชสีมา โดยนายทองขาว ประสาทไทย ได้รับฉันทานุมัติเป็นหัวหน้าสาขาพรรค

ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้า ทพ. เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมาหรือโคราช ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทย มีประชากรกว่า 2.7 ล้านคน เป็นรองเพียงกรุงเทพมหานคร แต่เศรษฐกิจยังเป็นรองจังหวัดอื่นๆ ทั้งๆที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางและจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจได้ทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทพ.ได้สำรวจจุดเด่นและอัตลักษณ์ของโคราช นอกจากท้าวสุรนารีหรือย่าโมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สำคัญมีแหล่งทรัพยากรทั้งเกษตรและแร่ธาตุที่หลากหลาย ทพ.มีความพร้อมต้องการนำนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนรวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเตรียมบุคลากรและกระบวนการต่างๆ เพื่อเตรียมลงสู่สนามเลือกตั้ง เรามีความหวังสามารถชนะการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า 25 เขต เพื่อได้มีสิทธิ์เสนอนโนยายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ในเดือนตุลาคมนี้ ทพ.มีอายุครบรอบ 4 ปี ได้เดินสายรับสมัครให้มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 10,000 คน ทั้งนี้เราได้วางแผนส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งมีนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นรวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ความสนใจขอเข้าร่วมอุดมการณ์กับ ทพ. ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสม แต่ผู้สมัครที่ขออุบชื่อไว้ก่อน 2 เขต ถือเป็นทีเด็ด เนื่องจากลงพื้นที่สม่ำเสมอและมีแฟนคลับค่อนข้างมาก โดยชูจุดขายปัญหาปากท้องต้องมาก่อน จึงมีโอกาสคว้าชัยชนะหักปากกาเซียนได้

แสดงความคิดเห็น