ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำ ระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเมือง

28 ก.ย. 65 นางธนิยา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยหลังได้มีการประชุมคณะกรรมลุ่มน้ำชีว่า ขณะนี้ระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ใกล้เต็มความจุ  ทำให้วันนี้  มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขื่อน จาก 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เกิน 54ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำสูงเกินคันดินบ้านโนนสัง   เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลกระทบ กับบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู และมีการคาดการณ์ว่าหากพายุโนรูเข้ามา อาจทำให้มีน้ำจะยังไหลเข้าเขื่อน ในช่วง 7วันนับจากนี้ ไม่น้อยกว่า 825 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

 

ส่วนที่ประตูระบายน้ำ D8 ห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน 18 จาก 20 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากห้วยพระคือ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชีหลังจากที่น้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ไหลลงสู่ห้วยพระคือ พร้อมทั้งได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน 22 เครื่อง เพื่อจะได้เพิ่มการระบายน้ำจากกติจะสามารถระบายได้วันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 7 ล้นลูกบาศก์เมตร

 

นายยุทธนา กองถวิล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ ที่สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากบึงหนองโคตร ผ่านคลองยาวลงสู่คลองร่องเหมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้น้ำได้ไหลลงห้วยพระคือ ทำให้ต้องมีการเร่งสูบน้ำระบายออกสู่ห้วยพระคือ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชี ซึ่งการเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โนรู” โครงการชลประทานขอนแก่น ได้บริหารจัดการน้ำตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยได้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ และตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานทุกแห่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เร่งกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้บริเวณจุดเสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากพร้อมเร่งสูบระบายน้ำทั้ง 6 จุด น้ำที่ท่วมขังในเทศบาลนครขอนแก่นจะไหลไปลงที่ประตูระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ขณะนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ ปตร.D8 จำนวน 18 เครื่อง และกำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มอีก 22 เครื่อง เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง และขนาด 12 นิ้วอีก 13 เครื่อง เพื่อเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเมืองขอนแก่น ให้ไหลลงลำน้ำพอง และแม่น้ำชีได้เร็วขึ้น ควบคู่ไปกับการเร่งบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชีโดยการแขวนบานระบายน้ำเขื่อนในแม่น้ำชีทั้ง 6 เขื่อนให้พ้นน้ำ เดินเครื่องสูบน้ำเครื่องขนาดใหญ่ สถานีสูบป้องกันน้ำท่วม 73 เครื่อง ตลอดแนวแม่น้ำชี  ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำชี จำนวน 45 ชุด ที่เขื่อนร้อยเอ็ด และสะพานค้อเหนือ-นางาม จ.ร้อยเอ็ด  โดยโครงการชลประทานขอนแก่น  ได้ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เตรียมแผนเผชิญเหตุ รับสถานการณ์ เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมพร้อมอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน.

 

สำนักงานชลประทานที่ เพิ่มเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำจากห้วยพระคือลงสู่แม่น้ำชี ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายสูงสุด 35 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังมีน้ำไหลเข้าปริมาณมาก

 

28 ก.ย. 65 นางธนิยา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยหลังได้มีการประชุมคณะกรรมลุ่มน้ำชีว่า ขณะนี้ระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ใกล้เต็มความจุ  ทำให้วันนี้  มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขื่อน จาก 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เกิน 54ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำสูงเกินคันดินบ้านโนนสัง   เนื่องจากกังวลว่าจะส่งผลกระทบ กับบ้านเรือนประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู และมีการคาดการณ์ว่าหากพายุโนรูเข้ามา อาจทำให้มีน้ำจะยังไหลเข้าเขื่อน ในช่วง 7วันนับจากนี้ ไม่น้อยกว่า 825 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

 

 

ส่วนที่ประตูระบายน้ำ D8 ห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน 18 จาก 20 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากห้วยพระคือ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชีหลังจากที่น้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ไหลลงสู่ห้วยพระคือ พร้อมทั้งได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน 22 เครื่อง เพื่อจะได้เพิ่มการระบายน้ำจากกติจะสามารถระบายได้วันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 7 ล้นลูกบาศก์เมตร

 

นายยุทธนา กองถวิล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ ที่สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด ได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากบึงหนองโคตร ผ่านคลองยาวลงสู่คลองร่องเหมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้น้ำได้ไหลลงห้วยพระคือ ทำให้ต้องมีการเร่งสูบน้ำระบายออกสู่ห้วยพระคือ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำชี ซึ่งการเตรียมความพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่น “โนรู” โครงการชลประทานขอนแก่น ได้บริหารจัดการน้ำตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยได้ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำ และตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานทุกแห่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เร่งกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งไว้บริเวณจุดเสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากพร้อมเร่งสูบระบายน้ำทั้ง 6 จุด น้ำที่ท่วมขังในเทศบาลนครขอนแก่นจะไหลไปลงที่ประตูระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ขณะนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ ปตร.D8 จำนวน 18 เครื่อง และกำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มอีก 22 เครื่อง เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง และขนาด 12 นิ้วอีก 13 เครื่อง เพื่อเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเมืองขอนแก่น ให้ไหลลงลำน้ำพอง และแม่น้ำชีได้เร็วขึ้น ควบคู่ไปกับการเร่งบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำชีโดยการแขวนบานระบายน้ำเขื่อนในแม่น้ำชีทั้ง 6 เขื่อนให้พ้นน้ำ เดินเครื่องสูบน้ำเครื่องขนาดใหญ่ สถานีสูบป้องกันน้ำท่วม 73 เครื่อง ตลอดแนวแม่น้ำชี  ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำชี จำนวน 45 ชุด ที่เขื่อนร้อยเอ็ด และสะพานค้อเหนือ-นางาม จ.ร้อยเอ็ด  โดยโครงการชลประทานขอนแก่น  ได้ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เตรียมแผนเผชิญเหตุ รับสถานการณ์ เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อเตรียมพร้อมอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน.

แสดงความคิดเห็น