โคราช 3 อำเภอ อ่วมพิษ “โนรู” ระทึกอ่างเก็บน้ำขนาดกลางน้ำเกินความจุ 11 แห่ง 2แห่ง น้ำเกิน 80 %

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 กันยายน นายกฤษฏิ์ พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยผลกระทบพายุโซนร้อน “โนรู” เคลื่อนผ่านพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้ 1.ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จำนวน 5 ครัวเรือน ถนน 5 สาย ต.ในเมือง เสียหาย 1 ครัวเรือน ต.กระเบื้องใหญ่ 3 ครัวเรือน ถนน 1 สาย สาเหตุน้ำจากแม่น้ำมูลล้นตลิ่ง 2.ชุมชนมิตรภาพซอย 4 ชุมชนมิตรภาพซอย 6 และซอยคุ้มวงศ์ เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เสียหาย 29 ครัวเรือน สาเหตุน้ำในลำตะคองล้นตลิ่งเอ่อท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ 3. หมู่ 2 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย ถนนเสียหาย 1 สาย 4.อ.หนองบุญมาก ถนนเสียหาย 1 สาย สาเหตุน้ำล้นจากคลองชลประทานท่วมผิวจราจร

 

ด้านนายกิติคุณ เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา กล่าวชี้แจงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ว่า จำนวนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง ล่าสุดมีอ่าง 11 แห่ง มีปริมาณน้ำเกินพื้นที่เก็บกักทำให้มีมวลน้ำไหลล้นออกจากสปิลเวย์หรือช่องทางระบายน้ำฉุกเฉินลงสู่คลองน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยอ่างห้วยบ้านยาง อ.เมือง ปริมาณน้ำ 104.26 %, อ่างห้วยยาง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย 103.74 %, อ่างลำเชียงสา อ.วังน้ำเขียว 101.32 %, อ่างบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว 105.06 %, อ่างบึงกระโตน อ.ประทาย 118.35 %, อ่างห้วยบง อ.ชุมพวง 106.65 %, อ่างห้วยสะกาด อ.พิมาย 110.65 % อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อ.ห้วยแถลง 121.12 % อ่างห้วยน้ำเค็ม อ.บัวใหญ่ 102.55% อ่างหนองกก อ.พระทองคำ 114.39% และอ่างห้วยยางพะไล อ.แก้งสนามนาง 108.03 % นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำอีก 2 แห่ง มีปริมาณน้ำเกิน 80 % คืออ่างลำสำลาย อ.ปักธงชัย 92.37 % อ่างลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย 86.61 % ส่วนเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปริมาณน้ำ 262 ล้าน ลบ.ม. หรือ 83.71 % เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย 123.75 ล้าน ลบ.ม. หรือ 79.84 % เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี 110.4 ล้านลบ.ม หรือ 78.31 % และเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี 213.58 ล้าน ลบ.ม. หรือ 77.67 % รวมปริมาณน้ำกักเก็บ 710.40 ล้าน ลบ.ม หรือ 80.23 % ยังมีพื้นที่รับน้ำฝนได้พอสมควร

ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองได้เดินเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำ (ปตร.) จอหอ ต.จอหอ และ ปตร.ข่อยงาม ต.หัวทะเล รวม 6 เครื่อง พร้อมสูบน้ำจากแก้มลิงข่อยงามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งพร่องน้ำในลำตะคองและลำบริบูรณ์ให้ไหลลงลุ่มน้ำมูลเร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็น