ผู้ว่าฯขอนแก่นคนใหม่มาวันแรก ลุยแก้ปัญหาน้ำเรื่องแรก

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ “นายไกรสร กองฉลาด” ทำงานวันแรก สั่งประชุมคณะกรรมการฯลุยแก้ปัญหาน้ำเรื่องแรก
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อทราบข้อมูลน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมศูนย์บริหารเหตุการณ์จังหวัดขอนแก่นสำนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมพร้อมด้วยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและให้ข้อมูลโดยขอนแก่นพื้นที่มีความเสี่ยงขณะนี้อยู่ในพื้นที่ริมลำน้ำชีและริมลำน้ำพองส่วนพื้นที่อื่นก็มีการคลี่คลายแล้วส่วนสถานการณ์ฝนในเดือนตุลาคมนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเดือนนี้มีแนวโน้มลดลงและเมื่อเดือนกันยายนขอนแก่นมีฝนตกถึง 450 มม.แต่เดือนตุลาคมยังคงมีฝนแต่ลดลงจะอยู่ประมาณ 110 มม.
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ แหล่งน้ำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฝากข้าราชการทุกคนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ช่วยกันทำงานช่วยกันบริหารความสุขให้ประชาชนในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ขอให้งดกระเช้าของขวัญมาแสดงความยินดีเพราะมาที่นี่ในฐานนะคนขอนแก่นบ้านอยู่ขอนแก่น
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
ในช่วงบ่ายจะนำคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บึงหนองโคตรไปดูการสูบน้ำระยะไกลของ ปภ.เขต 6 ไปดูการระบายน้ำผ่านเมืองที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวขอนแก่นจุดคลองผ่านเข้าเมืองขอนแก่นและไปตรวจติดตามน้ำที่ประตูน้ำดี 8 ก่อนไปดูจุดน้ำท่วมซ้ำซากที่บ้านคุยโพธิ์พร้อมสั่งให้อำเภอเมืองขอนแก่นตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนกีฬาขอนแก่นคาดว่าตรงนี้จะท่วมนานนับเดือน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
ขณะนี้ที่เขื่อนอุบลรัตน์ มีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากเมื่อวานน้ำไหลเข้าเขื่อน 110 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรปล่อย ออกวันนี้ 31 ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มี 95 % ของความจุของเขื่อนซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วเหมือนกัน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ แหล่งน้ำ
แสดงความคิดเห็น