ปักธงแดง ลำบริบูรณ์โคราช ระดมช่วยชาวบ้านกว่า 200 คน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม สถานการณ์ลำบริบูรณ์ลุ่มน้ำสาขาลำตะคองตอนล่างช่วงเส้นทางไหลผ่านตำบลรอบนอกของ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบมวลน้ำฝนสะสมและน้ำท่าที่เกิดจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โนรู” ในพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว เอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักท่วมบ้านเรือนและแปลงเกษตรกรรมขยายวงกว้างหลายพันไร่ ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 5-60 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านนาตม หมู่ที่ 9 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง กว่า 200 คน ติดอยู่ด้านในไม่สามารถเดินทางออกมาได้ นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองกระทุ่ม เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารีและผู้นำชุมชนต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ของกองทัพบกนำอาหาร น้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปในพื้นที่รถยนต์สามารถแล่นเข้าไปได้จากนั้นได้ช่วยกันลำเลียงสิ่งของอุปโภค บริโภคขึ้นเรือ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยที่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ

 

ในขณะเดียวกันนายชัยวัฒน์ สายภักดี นายก อบต.หมื่นไวย อ.เมือง ได้ปักธงแดงที่สะพานข้ามฝายตาดำ บ้านหนองนาลุ่ม หมู่ที่ 7 ต.หมื่นไวย อ.เมือง เนื่องจากสถานการณ์ลำบริบูรณ์ค่อนข้างวิกฤตปริมาณน้ำเพิ่มต่อเนื่องพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรวมทั้งจิตอาสาได้ช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวยาวหลาย 100 เมตร เป็นพนังกั้นรวมทั้งใช้รถแบคโฮขุดร่องน้ำและนำวัชพืช เศษขยะมูลฝอยที่ลอยมาตามกระแสน้ำ เพื่อป้องกันมวลน้ำในคลองธรรมชาติที่เอ่อล้นตลิ่งไม่ให้ไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรกว่า 300 หลังคาเรือนและแหล่งจำหน่ายอาหารท้องถิ่นชื่อดังโคราช “ขนมจีนบ้านประโดก” พร้อมจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมาและผู้นำชุมชนได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่ประตูระบายน้ำ (ปตร.) จอหอ ต.จอหอ อ.เมือง เพื่อเร่งระบายน้ำในคลองธรรมชาติลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็น