สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย , อำเภอท่าบ่อ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จัดพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 14,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันนี้ (7 ตุลาคม 2565) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย , อำเภอท่าบ่อ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จัดให้มีพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ

นายสมเกียรติ ตู้จินดา ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุ “โนรู” ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร สำหรับพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในเบื้องต้นมีรายงานเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอโพธิ์ตาก ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง บางพื้นที่จำเป็นต้องเร่งอพยพสัตว์เลี้ยงไปพื้นที่สูง ที่มีความปลอดภัย มีสัตว์เจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อ ได้ระดมสรรพกำลัง เพื่อออกดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านการอพยพสัตว์ ด้านเสบียงอาหารสัตว์ ตลอดจนการรักษาพยาบาลสัตว์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดความเสียหายให้กับเกษตรกร

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่กรมปศุสัตว์ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ด้วย “หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน” นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา กรมปศุสัตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในหลายด้าน ซึ่งจังหวัดหนองคาย อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย มีโควตาเสบียงอาหารสัตว์เบื้องต้น จำนวน 30 ตัน และโควตาปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ในกรณีเกิดภัยพิบัติ อีกจำนวน 20 ตัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีพิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 14,000 กิโลกรัม ในวันนี้ขึ้น.

แสดงความคิดเห็น