จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดงาน “OTOP บั้งไฟพญานาคโลก” ในระหว่างวันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการ OTOP มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดหนองคายและต่างจังหวัด เข้าร่วมแสดงและจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 50 ราย

เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (7 ตุลาคม 2565) ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP บั้งไฟพญานาคโลก” ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว หรือ The City Of Tourism กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จำนวน 5 แสนบาท เพื่อให้จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิต การจำหน่ายสินค้าร่วมกัน อีกทั้งยังทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2565 รวม 5 วัน มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดหนองคายและต่างจังหวัด เข้าร่วมแสดงและจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 50 ราย.

แสดงความคิดเห็น