ขอนแก่น น้ำล้นเขื่อนท่วมบ้านโนนสวรรค์เป็นเกาะกลางน้ำ

8 ต.ค. 65 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านต้องย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณริมถนนและสำที่ทำการ สถานีควบคุมไฟป่าขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว หลังน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ได้เอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านเกือบทั้งหมู่บ้าน และการเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้รถยกสูงเท่านั้นเนื่องจากถนนถูกน้ำท่วมสูง ประมาณ 30 ถึง 50 เซนติเมตร

นายบุญชู โผใจอาน อายุ 63 ปีชาวบ้านโนนสวรรค์ เล่าว่า ตนเองมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ 23 ปีแล้วแต่สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้หนักกว่าปี 2560 เพราะน้ำได้เอ่อขึ้นท่วมเกือบทั้งหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านต้องย้ายออกจากหมู่บ้านเกือบทั้งหมดซึ่งน้ำได้เข้าท่วมมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์ซึ่งขณะนี้ ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาน้ำกัดเท้าส่วนการให้ความช่วยเหลือ ได้มีทางอำเภออุบลรัตน์มาแจกถุงยังชีพไปแล้ว

ขณะที่ทางหลวงชนบทขอนแก่น ได้นำป้ายประกาศมาปิดถนนสาย 2036  บริเวณบ้านภูเขาวง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  หลังน้ำท่วมสูง 50-80 เซนติเมตร ระยะทางยาว 1.2 กิโลเมตร รถทุกชนิดห้ามผ่าน ทำให้การสัญจรจากอำเภออุบลรัตน์มุ่งหน้าอำเภอหนองเรือถูกตัดขาด ต้องไปใช้ถนนมะลิวัลย์แทน

ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าเรือ(คุ้มหินเพิง) หมู่ที่ 3 บ้านภูคำเบ้า หมู่ที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 บ้านแก่งศิลา หมู่ที่ 9 และบ้านภูเขาวง หมู่ที่ 10 รวมไปถึงพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 342 ครัวเรือน.

แสดงความคิดเห็น