รัตนวาปี อำเภอที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคมากที่สุดในจังหวัดหนองคาย จัดประเพณีออกพรรษา

อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2565 โดยอำเภอรัตนวาปี เป็นอำเภอที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคมากที่สุดในจังหวัดหนองคาย


วันที่ 9 ต.ค. 2565 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก อำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นอำเภอที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 มากที่สุดของจังหวัดหนองคาย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2565

นายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอรัตนวาปี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว แบบมั่นคง ยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและภูมิภาคให้มีความโดดเด่นทางด้านศักยภาพและวีถีชีวิตเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน พื้นที่อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การจัดการแสดงเรือไฟ LED ชุดมหัศจรรย์นาคา รัตนบุรี การประกวดเทพบุตร-เทพธิดาพญานาคโลก การประกวดกระทงบูชาพญานาคการวิ่งตามรอยปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค และการรำบวงสรวงบูชาพญานาค มีนางรำเข้าร่วมกว่า 1,000 คน.

แสดงความคิดเห็น