อุดรฯสั่งห้ามขายประทัดลูกบอล

อุดรฯประกาศห้ามขายประทัดลูกบอลปีนี้ทำพิการแล้ว8ราย สาเหตุนำไปดัดแปลงให้มีความดังและรุนแรงขึ้น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 จังหวัดอุดรธานีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อด.0018.1/ว 4597 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ลงนามโดยนายนิติพัฒน์  ลีลา ตุลาคม เลิศแล้ว รองผู้ว่ารชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ถึงนายอำเภอดทุกอำเภอ ด้วยวันที่ 10 ต.ค.65 เป็นวันออกพรรษา และ 8 พ.ย.65 เป็นวันลอยกระทง จะมีประชาชนนิยมเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงจำนวนมาก อันอาจเกิดเหตุระเบิด และเพลิงไหม้ ประกอบกับช่วงนี้ทุกปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จนถึงขั้นพิการ จากการเล่นประทัดดอกไม้เพลิงหลายราย

จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี พบว่าประทัดที่ทำให้บาดเจ็บมากที่สุด และมีอาการรุนแรง คือ ประเภทลูกบอล ประทัดยักษ์ หรือประเภทสามเหลี่ยม  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม ไม่ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในการเล่นประทัดดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลออกพรรษา และลอยกระทง ประจำปี 2565 จึงขอเน้นย้ำและกำหนดมาตรการ เพื่อให้อำเภอดำเนินการดังนี้

1.ออกตรวจตราร้านค้า หรือแหล่งผลิต หากพบไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาด , 2. ให้กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต ว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง เน้นย้ำไม่พิจารณาอนุญาต ให้ค้าดอกไม้เพลิงที่มีลักษณะรุนแรง เช่น ประทัดลูกบอลหรือปิงปอง และประเภทสามเหลี่ยม , 3.จัดแผนออกตรวจตราร้านค้า หรือแหล่งผลิต กรณีร้านค้าได้รับอนุญาต ให้ขอความร่วมมือห้ามจำหน่าย ประทัดลูกบอลหรือปิงปอง และสามเหลี่ยม ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี , 4.ประสานองค์กรปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติตามมาตรการ และ 5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตราย และมีความผิดตามกฎหมาย

ขณะที่สำงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1-9 ต.ค.65 รับรายงานจากโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.อุดรธานี มีประชาชนส่วนใหญ่อายุ 8-15 ปี  ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นประทัด (ลูกบอล) เข้ามารักษาตัวรวมแล้ว รวม 41 ราย สูงสุดเกิดในพื้นที่ อ.บ้านดุง 6 ราย รองลงมาคือ อ.เพ็ญ อ.หนองหาน อำเภอละ 5 ราย ,อ.กุดจับ 4ราย, อ.เมือง อ.น้ำโสม อ.หนองวัวซอ  อ.บ้านผือ อำเภอละ 3 ราย , อ.สร้างคอม อ.ไชยวาน อำเภอละ 2 ราย และ อ.กุมภวาปี อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง อ.ศรีธาตุ อ.พิบูลย์รักษ์ อำเภอละ 1 ราย

รายงานระบุด้วยว่า ความรุนแรงของประทัดลูกบอล ได้ทำให้เปิดผู้พิการแล้ว 8 ราย ประกอบด้วย นิ้วขาด 1 นิ่ว 3 ราย , นิ้วขาด 2 นิ้ว 1 ราย , นิ้วขาด 3 นิ้ว 2 ราย นิ้วขาด 4 นิ้ว 1 ราย และนิ้วขาด 5 นิ้ว 1 ราย  ขณะบริเวณที่บาดเจ็บสูงสุดคือ แขน-มือ-นิ้ว 18 ราย รองลงมาคือ บาดเจ็บดวงตา 4 ราย , นิ้วกระดูกแตก-เอ็นขาด 3 ราย , ใบหน้า 2 ราย ที่เหลือเป็นใบหู-หน้าท้อง-อื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น