คกก.ลุ่มน้ำชีไม่ให้ปล่อยน้ำเพิ่ม

คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ไม่ให้เขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบาย โดยจะให้ระบายสูงสุด 54 ล้านลูกลาศก์เมตร ไปจนถึงวันที่ 19 ต.ค. หลังจากนั้น จะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อไม่ให้พื้นที่น้ำท่วมขยายวงกว้าง หลังจากมีน้ำท่วมไปแล้วกว่า 2 แสนไร่ พร้อมห้ามชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย อดข้าวให้เร่งแจกสิ่งของช่วยเหลือ

13 ต.ค. 65 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ได้มีการระงับการขอการเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ หลังทางเขื่อนต้องการเพิ่มการระบายน้ำมากกว่าวันละ 54 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เหนือเขื่อน โดยคณะกรรมการมีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำวันละ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร ไปจนถึงวันที่ 19 ต.ค. 65 จากนั้นให้ลดการระบายเหลือวันละ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ในระหว่างวันที่ 20-22 ต.ค. 65 และให้ระบายวันละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ระหว่างวันที่ 23 ต.ค. 65 ถึงวันที่ 2 พ.ย. 65

จากนั้นจะมีการเรียกประชุมเพื่อการระบายน้ำอีกครั้ง เพราะขณะนี้พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่อำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมจำนวนมาก อีกทั้งน้ำพองที่ระบายออกมา ลำน้ำทั้ง 2 สาย ได้บรรจบกันที่อำเภอเมืองขอนแก่น ทำให้เกิดน้ำทั้ง 2 สายหนุนกัน ซึ่งการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์จะช่วยการจัดการจราจรน้ำได้ เพราะเมื่อน้ำในแม่น้ำปริมาณในลำน้ำลดลงน้ำจากน้ำพองก็จะไหลคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งขณะนี้จุดที่น้ำพองกับแม่น้ำชีมารวมกัน เปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ำ เพราะขณะนี้มีปริมาณที่ท่วมขัง 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร หากการลดการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนดังกล่าว คาดว่าจะทำให้น้ำพองที่ล้นตลิ่ง ปริมาณน้ำจะลดลงต่ำกว่าตลิ่งภายใน 25 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ซึ่งขณะนี้จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมขังไปแล้วกว่า 2 แสนไร่ ซึ่งขณะนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออำเภอ ได้ออกแจงสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะข้าวเพราะถือว่ามีความจำเป็น ห้ามให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอดข้าวเป็นอันขาด และให้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยหากน้ำเข้าท่วมบ้าน ให้เร่งอพยพออกมาที่ปลอดภัยทันที และให้ท้องถิ่นเร่งใช้งบฉุกเฉินได้เลยไม่ต้องให้จังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัย  และอยากให้ทางจังหวัดภัยก็ให้รีบแจ้งมาทันทีเพราะจะได้รีบเซ็นต์ เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชน หรือท้องถิ่นไม่มีงบประมาณให้รีบขอทางจังหวัดทันที เพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำชับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย.

แสดงความคิดเห็น