ผอ.รร.ชนบทศึกษาชี้แจงกรณีตัดผมนักเรียนทอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา ลงพื้นที่บ้านนักเรียนทอมที่ถูกหนีบผม เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ รวมทั้งเยี่ยวยาทางด้านจิตใจของนักเรียน ด้านผู้ปกครองไม่ติดใจ พร้อมเผยครูฝ่ายปกครองตามคลิปวิดีโอเคยเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาดินแดน จึงมีความเข้มงวดด้านระเบียบวินัยสูง

              13 พ.ย. 65 จากกรณีคลิปครูท่านหนึ่ง ถือกรรไกรมาตัดผมนักเรียนที่ใส่ชุดลูกเสือ ทีละคนๆ ที่นั่งอยู่กลางสนามหญ้า นักเรียนที่ถูกตัดผม ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชายที่มีผมยาว แต่มีดราม่าเกิดขึ้น เพราะครูผู้ชายไปตัดผมนักเรียนหญิง ที่มีลักษณะทอมบอย  ผู้โพสระบุว่า “โรงเรียนสีเขียวชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ตัดผมเด็กเกินกว่าเหตุครับ น้องผู้หญิงเสื้อเขียวเป็นทอม ถูกหนีบไปจนถึงหนังหัว”

              ล่าสุด นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น  ได้ทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง โดยระบุว่า โรงเรียนชนบทศึกษาได้กำหนดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกเช้า โดยมีครูเวรประจำวันซึ่งเป็นฝ่ายปกครอง คอยตรวจสอบความเรียบร้อยและระเบียบวินัยของนักเรียนที่มาเข้าแถวตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการแยกนักเรียนกลุ่มที่มาสายไว้ โดยนักเรียนตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏ เป็นนักเรียนที่มาสายและมีเพศสภาพเป็นหญิง แต่ตัดผมสั้นใกล้เคียงกับทรงผมนักเรียนชาย ทำให้ครูเข้าใจผิด คิดว่านักเรียนเป็นนักเรียนชาย เพราะความยาวของเส้นผมและชุดกีฬาที่ใส่ ประกอบกับครูฝ่ายปกครองตามคลิปวิดีโอเคยเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาดินแดน จึงมีความเข้มงวดด้านระเบียบวินัยสูง นักเรียนจึงถูกตัดผมทันที เกิดเป็นคลิปวิดีโอดังข่าว

               ขณะเดียวกันผู้บริหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ได้ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียนในเหตุการณ์ ทั้งหมด 5 คน เพื่อ พูดคุยทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติและความคิด รวมถึงปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อให้นักเรียนมีแนวโน้มการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น ซึ่งผู้ปกครองทั้งหมดก็ได้รับทราบและเข้าใจกฎระเบียบของโรงเรียนและไม่ติดใจเอาความ

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และ เน้นย้ำกับบุคลากรในโรงเรียนเรื่องกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษให้เข้ากับบริบทสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นให้ใช้หลักการจิตวิทยาเชิงบวกในการปรับพฤติกรรม

                 สำหรับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ข้อ 4 นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางตามความเหมาะสม นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย และกำหนดให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้  และให้ศูนย์ความปลอดภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด..

 

อกพงษ์ พุทธา จ.ขอนแก่น  087-9449990

แสดงความคิดเห็น