ชาวบ้านเฮ อบจ.โคราช ปรับปรุงถนนเชื่อมเศรษฐกิจเมืองชำรุดมานานหลายสิบปี 2 กม. 4.2 ล้านบาท


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 พย. ที่บริเวณทางแยกเข้าวัดคลองส่งน้ำ อ.เมือง นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) นครราชสีมา พร้อมนายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักช่าง อบจ.ฯ นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.นครราชสีมา อ.เมือง เขต 4 และนางฉมามาศ อินทรักษา นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ปรุใหญ่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผิวถนนคลองส่งน้ำ หลังตลาดเซฟวัน อ.เมือง เพื่อให้การซ่อมสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของ อบจ. และประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย

นางยลดา ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าถือเป็นเส้นทางแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ มีความชำรุดเสียหาย ประชาชนได้รับผลกระทบด้านการสัญจรมาเป็นเวลาหลายสิบปี ขณะนี้ อบจ.ได้เร่งดำเนินการทำให้แล้วเป็นระยะทาง 1,860 เมตร ซึ่งอยู่ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01102) ทล.หมายเลข 304 – บ้านโนนไม้แดง อ.เมือง (เส้นคลองส่งน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร งบประมาณ 4,250,000 บาท มีการตีเส้นจราจรชัดเจนตามมาตรฐานที่ อบจ. กำหนด

ส่วนสาเหตุถนนเสียหายมาจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะน้ำหลาก ไหลผ่านช่วงฝนตกหนัก ทำให้ชำรุดเสียหายตลอดสาย ซึ่งระหว่างลงพื้นที่มีชาวบ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน ชุมชน เข้ามาร่วมพูดคุยและร้องขอให้ นายก อบจ. ช่วยทำถนนต่อจากที่ทำเสร็จไปแล้ว เพิ่มเติมจากเดิม ระยะทาง 150 เมตร ให้เส้นทางนี้เสร็จสมบูรณ์ โดยเร่งสั่งการสำนักช่างลงมาสำรวจตรวจสอบและดำเนินการทันที

แสดงความคิดเห็น