โคราชระดมแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากถนนบายพาส เพิ่มศักยภาพเส้นทางหลักเชื่อมอีสานตอนบน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมนิกร บุญศรี แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายกฤษฏิ์ พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด(ปภ.จ.) นครราชสีมา นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร รักษาราชการแทนแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ร่วมจัดการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข (ทล.) 204 ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ช่วง กม.16+400-17+800 ทล.2 ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา -ดอนหวาย ช่วง กม. 161+100-161+300 พื้นที่ ต.โคกสูง, ต.จอหอ, ต.ตลาด, ต.บ้านโพธิ์ และ ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับผลกระทบรับฟังการชี้แจงปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรซ้ำซาก 6 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 หน้าโรงเรียนมหิศราธิบดี (รร.ม.ธ.) จุดที่ 2 ถนนบายพาสช่วง กม.16-19 จุดที่ 3 ถนนบึงทับช้าง บริเวณหมู่บ้านวนาสิริ จุดที่ 4 บ่อน้ำบ้านปูนติดทล.2 จุดที่ 5 มิตรภาพซอย 2 และจุดที่ 6 ซอยบึงทับช้างบริเวณหน้าหมู่บ้านเดอะการ์เด้นวิลล่า 3

นายภูมิสิทธิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเคลื่อนผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้น้ำฝนสะสมรอการระบายไหลท่วมพื้นที่ทั้ง 6 จุด ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซาก เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประตูอีสานสู่ภาคอีสานตอนบน จึงถือเป็นภาพลักษณ์ของโคราช แนวทางเบื้องต้นกรมทางหลวงได้ยกระดับคันทางสูงประมาณ 1 เมตร และวางบล็อกคอนเวิร์สหรือท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมลอดใต้ผิวทางพร้อมทั้งระบบระบายน้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบระบายน้ำต่อรวมทั้งให้เพิ่มระบบระบายน้ำขนานทางรถไฟและจากคลองชลประทานสู่ลำบริบูรณ์ โดยให้จัดระบบระบายน้ำที่ปลายน้ำ ส่วน อปท.ติดตามสถานการณ์เพื่อเสนอให้เป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกเปิดทางน้ำให้คล่องตัว

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในระยะยาวดำเนินดังนี้ 1.เพิ่มระบบท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนมิตรภาพหน้า รร.ม.ธ.2.ปรับปรุงโครงการเพิ่มระบบท่อระบายน้ำใต้ทล.204 3.ก่อสร้างท่อระบายน้ำเชื่อมระบบระบายน้ำบึงทับช้าง-บีงรี-หนองไข่น้ำ 4. ก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดใต้ ทล.2 บริเวณหน้าหมู่บ้านธัญญธานี 5. จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ อบต.จอหอ เทศบาลตำบล (ทต.) จอหอ ทต.ตลาด ทล.204-ทล.2 ลงลำบริบูรณ์ 6.พัฒนาลำคลัง และศึกษาการเชื่อมระบบน้ำจากบึงทับช้าง-บึงรี-หนองไข่น้ำ 7. อปท.ในพื้นที่จัดทำแผนการระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำข้างไหล่ทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนทั้งหมด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการระบายน้ำให้เสร็จสิ้นก่อนถึงฤดูฝนปี 66

แสดงความคิดเห็น