คณะทำงานตรวจสถานที่ขออนุญาตดูดทรายของจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขออนุญาตดูดทราย 2 แห่งในพื้นที่บ้านท่ากฐิน ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หวั่นผลกระทบนิเวศแม่น้ำโขง หลังที่ผ่านมาท่าทรายในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ผุดราวดอกเห็ด ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชน ถนนพัง แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข สื่อตรวจสอบพบผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เห็นดีเห็นงามกับท่าทรายไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนระยะยาว


วันนี้ (16 พ.ย. 65) คณะทำงานตรวจสถานที่ขออนุญาตดูดทรายของจังหวัดหนองคาย นำโดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขออนุญาตดูดทราย 2 แห่งในพื้นที่บ้านท่ากฐิน ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


จังหวัดหนองคายได้มีคำสั่ง ที่ 3142/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งคณะคณะทำงานตรวจสถานที่ขออนุญาตดูดทรายของจังหวัดหนองคาย โดยคณะทำงานฯมีหน้าที่ในการออกตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการดูดทรายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


ด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย หวั่นผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขง ภายหลังที่ท่าทรายผุดขึ้นราวดอกเห็ดในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ พบที่ผ่านมาก่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศแม่น้ำโขง ปัญหาถนนพัง แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด


สำหรับปัญหาท่าทรายในพื้นที่ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ พบว่าที่ผ่านมาได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งนักการเมืองในพื้นที่ ในการทำประชาคมให้ทำท่าทรายในพื้นที่ โดยไม่สนใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแต่อย่างใด.

แสดงความคิดเห็น