เทศบาลตำบลโพนพิสัย ชี้แจงกรณีลานนาคาเฟส 4 Landmark

เทศบาลตำบลโพนพิสัย ชี้แจงกรณีลานนาคาเฟส 4 Landmark สำคัญแห่งใหม่ของการจัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โครงการไม่ได้รับการพิจารณา โดย เทศบาลตำบลโพนพิสัย จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามระเบียบทางราชการทุกขั้นตอนสุดท้ายถูกตีตกไป ด้านชาวบ้านในพื้นที่ระบุลานนาคาเฟส 4 Landmark สำคัญแห่งนี้หากก่อสร้างเสร็จจะเป็นสถานที่จัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างเม็ดเงินมหาศาล
สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนกรณีลานนาคาเฟส 4 Landmark สำคัญแห่งใหม่ของการจัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โครงการไม่ได้รับการพิจารณา ชาวบ้านระบุมีไอ้โม่งคอยขัดขวางความเจริญในพื้นที่ ทั้งที่ Landmark แห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างเม็ดเงินมหาศาล

ต่อกรณีดังกล่าว นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้ชี้แจงเรื่องโครงการก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าเฟส 4 ที่ถูกตีตกไปว่า โครงการนี้เทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นหน่วยงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ โดยจัดทำประชาคม ทำแผนตั้งแต่ปี 2564 เพื่อขอรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยส่งโครงการไปตามระเบียบขั้นตอนปกติ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด ผ่านไปถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บรรจุไว้ในแผนปี 2566 เป็นหนึ่งในโครงการที่จะดำเนินการเรียบร้อย


เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการดังกล่าวจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นระยะๆ ก็ได้รับคำตอบยืนยันทุกครั้งว่าได้รับการอนุมัติแล้ว และจะได้ทำแน่นอน ในงบประมาณปี 2566 นี้ ( ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณการก่อสร้าง 30 ล้านบาท ( โยธาฯจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง) จึงต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎร ฯ แต่อยู่ดีๆสัปดาห์นี้ได้รับแจ้งว่า โครงนี้ถูกตีตกไป โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายให้เหตุผลว่า งบไม่พอ


“เมื่อสอบถามจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร เขาก็บอกไม่ทราบเหมือนกัน เป็นอำนาจของฝ่ายสภาผู้แทนฯ เพราะกรมโยธาฯได้บรรจุโครงการและเสนอขอไปแล้ว โยธาฯจังหวัดก็มั่นใจว่าน่าจะได้ และเทศบาลตำบลโพนพิสัยก็มั่นใจว่าน่าจะได้ จึงปล่อยไปตามระบบระเบียบปกติ” นายแพทย์สรร กล่าว
นายแพทย์สรร กล่าวอีกว่า วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลโพนพิสัยส่งหนังสือผ่านอำเภอจากนั้นอำเภอผ่านหนังสือขอรับงบประมาณไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
ต่อมาคณะกรรมการบูรณาการหนองคาย ( กบก. ) ได้ประชุมอนุมัติผ่านโครงการ และแจ้งของบดังกล่าวผ่านกรมโยธาฯ โดยมอบให้โยธาฯจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายจึงทำหนังสือถึงสำนักสนับสนุนและพัฒนาผังเมือง กรมโยธาฯ แต่สุดท้ายกลับถูกตีตกไป
สำหรับการแก้ปัญหาเร่งด่วน ตอนนี้คือได้รายงานให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และของบประมาณเหลือจ่ายในปี 2566 มาทำโครงการต่อไป


ต่อกรณีดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ อ.โพนพิสัย ต่างพูดถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง เพราะลานนาคาเฟส 4 Landmark ที่กำลังจะก่อสร้างเป็นจุดสำคัญของการจัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็น Landmark สำคัญของการจัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยว จุดพักผ่อนให้คนในพื้นที่ซึ่งจะสร้างประโยชน์และรายได้อย่างมหาศาลให้กับทั้งจังหวัดหนองคาย และในพื้นที่ อ.โพนพิสัย ซึ่งชาวบ้านระบุตรงกันว่า กรณีดังกล่าวน่าจะมีกลุ่มคนที่คอยขัดขวางไม่ให้โครงการผ่าน และไม่รู้จุดประสงค์ที่ทำแบบนี้ เพราะทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาส พื้นที่ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา.

แสดงความคิดเห็น