ทหารพราน (ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ฉก.ทพ.21) ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา อ.สังคม จ.หนองคาย ที่ขาดแคลนแรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสืบสานประเพณีดั้งเดิม


วันนี้ (18 พ.ย. 65) ร.ท.วิทยากร ศักดิ์ดาเดช ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ฉก.ทพ.21 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 ได้มอบหมายให้ ร.ท.วิทยากร ศักดิ์ดาเดช ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2104 ฉก.ทพ.21 จัดกำลังพลจำนวน 7 นาย ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่บ้านสังคม ม.1 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ในพื้นที่แปลงนาเกษตรกร 5 ไร่ ของนายกองแทงเดือน ฤทธิ์เม้า อายุ 63 ซึ่งเป็นครอบครัวชาวนาที่ขาดแคลนแรงงานในการเกี่ยวข้าว เพราะปกติครอบครัวนี้จะช่วยกันทำนา ตามลำพังจึงไม่มีใครช่วยเกี่ยวข้าว


ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนาที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนแรงงาน และ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาที่จะต้องจ่ายค่าแรงงานเกี่ยวข้าว หรือ ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
ที่สำคัญ ได้สร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานทหารกับประชาชนในพื้นที่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในชุมชน ลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น