โคราช เครือข่ายวิสาหกิจกัญชาระส่ำ ผลผลิตล้นตลาดราคาดิ่งหลายสิบเท่า ลงทุนเยอะหวั่นกฎหมายใหม่ทำเจ๊ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ฟารม์กัญชาโคราชรักกัญช์ หลังโรงเรียนบ้านหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายมนตรี เยี่ยมสูงเนิน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชรักกัญช์ (ครก.) พร้อมผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นม.) ได้ประชุม หารือและรับฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นม.ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตพืชกัญชาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการปลูกและแปรรูปกัญชาสู่ผู้บริโภคเป็นไปตามข้อกฎหมาย รวมทั้งเงื่อนไขการเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการกัญชาศึกษาร่วมกับ มรภ.นม.โดยปลูกต้นกัญชาบนพื้นที่ 5 ไร่ รวมทั้งสิ้น 2,000 ต้น แบ่งเป็นโรงเรือน 750 ต้น และนอกโรงเรือน 1,250 ต้น ขณะนี้ต้นกัญชากำลังออกช่อดอก

ผศ.ดร.ธนากร เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มรภ.นม. ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยการปลูกกัญชา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้สามารถปลูกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาและเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรวมทั้งสร้างองค์ความรู้กัญชาสายพันธุ์ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธ์เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่ให้วิสาหกิจชุมชนเป็นทางเลือกนำผลผลิตกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษนำไปพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวในอนาคต

แต่การดำเนินงานต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูปและหาช่องทางตลาด ที่สำคัญประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สถานการณ์ขณะนี้ พบผู้ผลิต ผู้ปลูกจำนวนมากทำให้มีผลผลิตจากกัญชาในตลาดค่อนข้างมากส่งผลให้พืชกัญชามีราคาตกต่ำกว่าเดิมหลายสิบเท่า ผลิตได้แต่ขายยาก มรภ.นม. มิได้นิ่งนอนใจได้ช่วยผลักดันให้ผลผลิตขายได้และตอบโจทย์ตลาดให้มากที่สุดโดยเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต ที่สำคัญผู้ผลิตต้องอยู่ได้ด้วย พวกเราจะไม่สร้างความลำบากใจให้กับส่วนร่วม โดยไม่แสดงพลังหรือเคลื่อนไหวกดดันแต่อย่างใด ขอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสภายึดโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

ด้านนายมนตรี ประธาน ครก. กล่าวว่า พวกเราเข้าใจกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ใช้กัญชาในทางที่ผิด หากกลับไปใช้กฎหมายเก่าก็ขอให้เห็นใจกลุ่มวิสาหกิจทั่วประเทศที่ลงทุนไปมากให้พวกเราเข้าถึงระบบได้อย่างถูกต้องโดยพร้อมที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกประการ

ทั้งนี้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนโคราชและ มรภ.นม. โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาว์นนท์ อธิการบดี มรภ.นม.ได้ลงนามความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพร ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อเวชศาสตร์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โคราชเฮิร์บ-เวสเนสต์ ทุ่งสว่าง) ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิตกาแฟสมุนไพร และพืชไร่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนพลังสีเขียว ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานสมุนไพรไทย ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจไทยภูแลนคา ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ และวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรและแปรรูปอาหารคลองลาวน ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยองรวมทั้งลูกข่ายฟาร์มกัญชาของแต่ละวิสาหกิจชุมชน

แสดงความคิดเห็น