นร.อนุบาลลงแขกเกี่ยวข้าว ทำข้าวจี่ วิถีชาวนาอีสาน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสืบสานวิถีชีวิตชาวนา ด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าว การนวดข้าว การทำข้าวจี่ ตามวิถีชาวนาคนอีสาน เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับและรู้คุณค่าของข้าวแต่ละเม็ดกว่าได้มา เป็นข้าวไว้รัประทาน

 22 พ.ย. 65 ที่แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 ภาคปกติและนานาชาติ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวภายในแปลงสาธิตหลังจากที่ข้าว ได้ออกรวงสีเหลืองอร่ามไปทั่วแปลง โดยมีพี่ๆคณะเกษตรศาสตร์คอยสอนวิธีการเกี่ยวข้าว โดยการใช้เคียวซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการเกี่ยวข้าวซึ่งปัจจุบันจะไม่ค่อยนิยมใช้กัน รวมทั้งการฝึกนักเรียนนวดข้าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่เด็กๆได้สนุกกับการนวดข้าวด้วยการนำข้าวที่เกี่ยวมาได้ ก่อนจะทำการนวดหรือตีเอาเมล็ดออก เด็กๆบางคนสนุกกับการกิจกรรมที่ฐานนี้ หลายคนตีกันอย่างสุดแรง ก่อนที่จะได้ชมการสีข้าว โดยการนำข้าวเปลือกที่ตีออกมาได้แล้วนำเข้าเครื่องข้าวออกมาเป็นเม็ด ก่อนที่จะนำไปหุงกิน ส่วนฐานการปิ้งข้าวจี่เด็กๆได้เรียนรู้การนำข้าวเหนียวมาปั้นเป็นรูปหัวใจ ตามที่พี่ๆได้สอนการปั้น แต่ก็มีเด็กๆหลายคนปั้นเป็นรูปอื่น เช่น ปั้นเป็นลูกชิ้น ก่อนที่พี่ๆจะนำไปชุบไข่แล้วปิ้ง เมื่อสุกก็นำมาให้เด็กๆเจ้าของแต่ละไม้ได้รับประทาน ซึ่งข้าวจี่ทางอีสานมักจะทำกินใน่วงฤดูหนาว เพราะเชื่อว่า จะช่วยคลายความหนาวจะสภาพอากาศที่หนาวเย็น นอกจากนี้ยังมีการสอนการทำข้าวพอง มาลัยต้นข้าว และศิลปะจากใบไม้ อีกด้วย

            ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรม Agro Tour ลงแขกเกี่ยวข้าว @KKU2022 จัดขึ้นเพื่อต้องการให้เด็กๆ นักเรียนชั้น อนุบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้าวไทย และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน และเพื่อให้นักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์ มีมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยว และการทํางานเป็นทีม นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความคาดหวังอย่างแรงกล่าว่าพี่ ๆ นักศึกษาจะพัฒนาจิตใจของการเป็นผู้ให้ โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รับ และสุขใจทุกครั้งที่ให้ เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว กิจกรรมเสริมลักษณะนี้ น!าจะมีส่วน สําคัญในการขัดเกลาให้เป็นคนดี คิดดี ทําดี พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศได้เป็นอย่างดีในอนาคต.

อกพงษ์ พุทธา จ.ขอนแก่น  087-9449990

แสดงความคิดเห็น