ตำรวจภาค 3 โคราช รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย มอบของขวัญปีใหม่หมวกนิรภัยให้ประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พ.ย. ที่หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ( ย่าโม ) เขตเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จ.)นครราชสีมา พ.ต.อ ประสิทธิ์ เปรมกมล ผกก.สภ.เมือง นครราชสีมา ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการตำรวจภูธรภาค 3 ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

ร่วมส่งเสริม รณรงค์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัย 100% เมาไม่ขับ ขับไม่เร็ว และ ข้ามถนนตรงทางม้าลาย โดยใช้ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 3 มีการจัดแจกหมวกนิรภัย จำนวนกว่า 300 ใบ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปดำเนินการต่อยอดโครงการ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรไปมา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

พล.ต.ต.ฐากูร รอง ผบช.ภาค 3 เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นการกระตุ้น และตระหนักถึงการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่อย่างปลอดภัย มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทาง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้หน่วยในสังกัด ปฏิบัติการเชิงรุก แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมปฏิบัติ และความร่วมมือจากประชาชนในทุกพื้นที่ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจรโดยเคร่งครัด สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ที่ได้วางกรอบแนวทางการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่างๆ

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” ให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถบูรณาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ การลดจำนวนผู้เสียชีวิตและลดจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนน และมุ่งสร้างการสัญจรของประเทศให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น