กฟภ.โคราช ติวเข้ม “ลูกค้ารายใหญ่ที่จายค่าไฟฟ้าต่อเดือนเกิน 1 แสนบาท” มุ่งสู่ไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “สัมมนาลูกค้า กฟภ.รายสำคัญโคราช”

โดยมีสถานประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเกิน 1 แสนบาท ในพื้นที่ อ.ปากช่อง อ.พิมาย อ.โชคชัย อ.บัวใหญ่ และ อ.ปักธงชัย จำนวน 200 ราย รับฟังการชี้แจงนโยบายโครงการแผนงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ กฟภ. และเปิดโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพื่อรวบรวมความต้องการและข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงและแก้ไขแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายประสิทธิ์ ผช.ผว.กฟภ.เขต 3 เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา กฟภ.มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและครบวงจร โดยมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และเทคนิคจากทีมงานบุคลากรมืออาชีพ

นอกจากนี้ กฟภ.พร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ด้วยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมความมุ่งมั่นในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ

แสดงความคิดเห็น