ทุกข์ชาวโคราชใช้ชีวิตบนถนนดวงจันทร์ ผู้รับจ้างทิ้งงานกว่า 2 เดือน เทศบาลจ่อยกเลิกสัญญา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง สำนักงานเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายกัมปนาท  บุตรโต รองปลัด ทน.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องได้เรียกผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วง ถ.จอมพล และ ถ.มหาดไทย ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมืองโคราช มาพบ เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีได้ขูดพื้นผิวเก่าทิ้งปล่อยไว้นานหลายสัปดาห์และบางจุดก่อสร้างทับพื้นผิวถนนเดิมโดยไม่ได้ขูดพื้นผิวเก่าออกทำให้พื้นผิวถนนมีความสูงเสมอฟุตบาทหรือทางเดินเท้า การปิดทับทางระบายน้ำชุมชนเพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนถาวรและมาตรฐาน
นายกัมปนาท รองปลัด ทน.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน แม้นยังไม่หมดสัญญาที่ระบุระยะเวลาร่วม 100 วัน แต่ผู้รับจ้างขูดถนนปล่อยทิ้งและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลและแรงงานออกจากหน้างาน ส่งผลให้เกิดผลกระทบความเดือดร้อน พบปัญหาน้ำขังบริเวณข้างถนน พื้นผิวจราจรไม่ราบเรียบเป็นคลื่น บางจุดพื้นถนนลอกออกทำให้เกิดฝุ่นละอองกระจายฟุ้งเป็นบริเวณกว้างก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศกระทบต่อสุขภาพประชาชน ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนถึงนายสยาม  ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา รวมทั้ง ปปช. หลายครั้ง
“ได้กำชับแนวทางดังนี้ มีรถน้ำมาคอยฉีดน้ำพรมบนถนนทุก 4 ชั่วโมง ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรและแรงงานรวมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนงานให้ชัดเจน เนื่องจากต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อน เพื่อป้องกันนำรถยนต์มาจอดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างอ้างเครื่องปูคอนกรีตแอสฟัลต์มีปัญหาทำให้เกิดความเสียหลายแสนบาท โดยยางไม่เกาะเปอร์เซ็นต์ยางไม่ได้คุณภาพต้องปรับปรุงให้ได้คุณภาพตามแบบมาตรฐานทั้งหมด ซึ่งตามสัญญาสิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม นี้ หากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างในช่วงต่อไปและเตรียมยกเลิกสัญญา หาผู้รับจ้างรายใหม่ที่พร้อมและมีคุณภาพมาตรฐานกว่านี้ ส่วนปัญหาที่ผ่านไม่สามารถติดต่อประสานงานผู้รับจ้างได้รวมทั้งการก่อสร้างไม่มีวิศวกรมาคอยควบคุมงาน ซึ่งผู้รับจ้างรับจะดำเนินการตามสัญญาระบุ เพื่อให้ผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด”
จากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบปัญหาถนนถูกขูดทิ้งไว้ ทำให้พื้นผิวไม่ราบเรียบ เป็นหลุมบ่อและมีฝุ่นละอองกระจาย โดยมีมือดีนำกระดาษไปปิดทับและเขียนข้อความว่า “ถนนตัวอย่างะยะเวลาก่อสร้าง 30 ปี ควบคุมโดยเทศบาลนคร”
โดยเฮียริน เจ้าของร้านหัวปลาหม้อไฟข้าวต้มปลา ตั้งอยู่บริเวณริม ถ.มหาดไทย เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้ต้องหยุดขายกว่า 1 เดือน เนื่องจากฝุ่นจากผิวจราจรปลิวกระจายเข้าอาหารไม่สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าได้ นอกจากนี้พบรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ด้านนางประภาพร กล่าวว่า ละแวกนี้เป็นจุดเชื่อมโยงของส่วนราชการสำคัญ เช่นศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาล สถานีกาชาด 4 ตลาดไนท์บาร์ซ่า บ้านพักนายอำเภอเมือง ฯ แต่ผู้รับจ้างทิ้งงานสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับประชาชนที่อาศัยอยู่ ได้รับความเดือดร้อน ระยะทางไม่ถึง 200 เมตร เหตุใดจึงใช้เวลาก่อสร้างนานมาก
แสดงความคิดเห็น