ขอนแก่น เฮือนอิสานพร้อมรับนัก่องเที่ยวงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว

24 พ.ย. 65 ที่เวทีวัฒนธรรม หน้าพระธาตุสิโรดม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ปรับรูปแบบการจัดงานเทศกาลประจำปี โดยชูวัฒนธรรมอีสาน มีการสร้างเฮือนอีสานโบราณ ที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสาน ให้นักท่องเที่ยวได้มาชม มาสัมผัสและถ่ายทอดรูปแบบศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านอาหาร สินค้าขึ้นชื่อของดีประจำแต่ละอำเภอ ผ่านการเซลฟี่ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งปีนี้จัดงาน 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565

จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้แต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ได้ระดมช่างไม้สร้างเฮือนแบบโบราณอีสานที่มีมาหลายชั่วอายุคนจัดแสดงในพื้นที่จัดงาน โดยการรื้อฟื้น สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานที่มีมาแต่โบราณ แสดงถึงอัตลักษณ์และความงดงามของลายผ้าไหมมัดหมี่ผ้าทอ ประเพณีการผูกเสี่ยวแหางแรกของภาคอีสานที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างเฮือนหรือบ้านที่อยู่อาศัย โดยแต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น นำเฮือนไม้เก่าที่มีอยู่ในพื้นที่มาดัดแปลงสร้างเป็นเฮือนบ้านไม้แบบโบราณ จัดแสดงในพื้นที่จัดงานเทศกาลไหมฯ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น รวมเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณ โดยเป็นการปลูกสร้างบ้านที่มีลักษณะการใช้สอยใกล้เคียงกัน รวมกันอยู่เหมือนคุ้ม ที่มีเฮือนรวมกันอยู่หลายๆ หลัง เป็นหมู่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน เรียกว่า “เฮือนโบราณวิถีไทบ้านขอนแก่น” ให้ยังคงอยู่สืบทอดเป็นมรดกของคนภาคอีสาน โดยวันนี้ได้มีพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น ” เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมของคนอีสาน ที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีประเพณีที่ถือเป็นไฮไลท์และจัดต่อเนื่องควบคู่กับงานเทศกาลไหมคือ ประเพณี “ผูกเสี่ยว” ซึ่งคำว่า”เสี่ยว” หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ ที่มีความผูกพันและจริงใจต่อกัน โดยการผูกเสี่ยวคือการนำบุคคล 2 คน ที่มีความผูกพันเป็นมิตรกันมาก่อนด้วยหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่จะเลือกเพศเดียวกัน นอกจากนี้ เสี่ยวที่มีลักษณะท่าทางรูปร่าง อายุ อารมณ์หรือบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยมีหมอสู่ขวัญเป็นผู้ทำพิธีจากนั้นจะให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายผูกข้อมือเป็นคู่เสี่ยวพร้อมกับให้โอวาทและอวยพรให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนรัก เพื่อนตาย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสองครอบครัวและสังคมรอบข้าง เผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และเพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น สำหรับนำไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนและประสบสาธารณภัยต่างๆในแต่ละปี

ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การเลือกซื้อผ้าไหมนานาชาติ ที่จัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และไทย การแสดงผ้าไหมมัดหมี่ การแสดงผ้าไหมนานาชาติ ที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของประเทศนั้นๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาการยกระดับผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นปีนี้ ให้เป็นงานที่จะก้าวสู่นานาชาติสู่ประชาคมเศรษฐกิจโลก ภายใต้ชื่อ “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

โดยหลังจากการแถลงข่าวได้มีการรำของทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งเป็นการซ้อมรำก่อนที่จะมีการรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น ในวันที่ 28 พ.ย. 65 ที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีนางรำจำนวนกว่า 30,000 คน มาร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่นครบรอบ 225 ปี การจัดตั้งจังหวัดขอนแก่น.

แสดงความคิดเห็น