ก้าวไกลลงพื้นที่โคราช ติวเข้มยุทธศาสตร์หาเสียง ส.ส เขต มั่นใจคะแนนนิยมพรรค ป๊อบปูลาร์นายพิธา ได้ ส.ส ยกจังหวัด

ก้าวไกลลงพื้นที่โคราช ติวเข้มยุทธศาสตร์หาเสียง ส.ส เขต
มั่นใจคะแนนนิยมพรรค ป๊อบปูลาร์นายพิธา ได้ ส.ส ยกจังหวัด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเรเมดี้แคนน์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (กก.) พร้อมนายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต พื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมีเขต 1 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เขต 2 นายปิยชาติ รูจิพรวศิน เขต 5 นายสามารถ ชนะกุลชัยสุข เขต 6 นายครรชิต ต่อเงิน เขต 7 นายธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ เขต 8 นายสมศักดิ์ บุญเสริฐ เขต 10 นายชรินทร์ ทำดี เขต 11 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ เขต 12 นายสาธิต ปิติวรา เขต 14 นายกรฉัตรชัย นาสมใจ รวมทั้งผู้ประสานงาน ทีมงานหาเสียงและอาสาสมัครร่วมรับฟังการชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจโดยเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในสนามเลือกตั้ง
นายณัฐชา รองเลขาธิการ กก. เปิดเผยว่า เราได้กำหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งกลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งในแต่บริบทพื้นที่ โดยส่งผู้สมัครครบทั้ง 400 เขต เขตภาคอีสานได้คัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร 90 % ได้ทยอยเปิดตัวในแต่ละจังหวัด ในส่วนของ จ.นครราชสีมา มีจำนวน ส.ส 16 เขต เหลือเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
นายณัฐชา กล่าว แม้นพื้นที่ 16 เขต ของ จ.นครราชสีมา จะมี ส.ส บิ๊กเนมหลายคนและผูกขาดพื้นที่หลายสมัย แต่เรามั่นใจยุทธศาสตร์การหาเสียงที่แตกต่างกับพรรคการเมืองคู่แข่ง โดยส่งผู้สมัครหน้าใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสามารถเชื่อถือไว้วางใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเป็นกระบอกเสียงและมิติใหม่การทำงาน โคราชเป็นประตูเมืองอีสาน ความเจริญทุกๆ ด้านยังไงต้องก็ผ่านโคราชก่อน แต่ยังล้มคลุกคลานเป็นการเมืองวังวนเดิม ๆ โคราชจะเปลี่ยนหากมีตัวแทนพี่น้องประชาชนสะท้อนปัญหาพื้นที่สู่สภา กก.ได้รับความพึงพอใจให้ตัวเลือกให้ตัดสินใจเลือกคนหน้าใหม่เข้ามาทำงานตลอดระเวลา 3 ปี 8 เดือน เราทำงานทั้งในและนอกสภาได้ผลักดันและต่อสู้หลายเรื่องแม้นเกือบชนะหรือใกล้ชนะ นี้คือการต่อสู้อย่างจริงจัง เราคาดหวังหมายมั่นปั่นมือโคราชจะได้ ส.ส ทั้ง 16 เขต มั่นใจคะแนนนิยมของ กก.และตัวนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า กก.ในภาคอีสานและหนึ่งในนั้นคือโคราช
นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006
แสดงความคิดเห็น