ทุกข์คนเมืองโคราช เดือดร้อนถนนดวงจันทร์ ผลกระทบทั้งฝุ่น ทำงานช้า พื้นผิวขรุขระ ช่วงล่างรถพัง เกิดอุบัติเหตุ ผวจ.กระตุ้นผู้รับจ้าง จ่อยกเลิกสัญญา 

 

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน นายสยาม  ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.สรรพสิทธิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสระแก้ว เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา โดยมีนายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมือง พร้อมนายกัมปนาท  บุตรโต รองปลัด ทน.นครราชสีมา ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคอยชี้แจงความคืบหน้าและปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนถาวรและมาตรฐาน ซึ่งมี ทน.นครราชสีมา เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว โดยเป็นคู่สัญญากับผู้รับจ้าง
นายสยาม ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่มีสถานประกอบการ บ้านพักอาศัยและใช้เส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบหลังดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 “มหานครไร้สาย” โดย กฟภ.ได้ขุดพื้นผิวจราจรเดิมออก เพื่อก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินและย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดินในถนน 21 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 17.37 กิโลเมตร ในเขต ทน.นครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท เริ่มดำเนินการปี 2560 สิ้นสุดปี 2565 รวมระยะเวลา 5 ปี กรณีผู้รับจ้างได้ขูดพื้นผิวเก่าทิ้งปล่อยไว้นานหลายสัปดาห์และบางจุดก่อสร้างทับพื้นผิวถนนเดิมโดยไม่ได้ขูดพื้นผิวเก่าออกทำให้พื้นผิวถนนมีความสูงเสมอฟุตบาทหรือทางเดินเท้า ปิดทับทางระบายน้ำชุมชนและฝุ่นละอองกระจายฟุ้งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศรวมทั้งเกิดอุบัติเหตุจราจรจากพื้นผิวถนนขรุขระและระบบช่วงล่างยานพาหนะได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ได้รับแจ้งมีปัญหา 4 จุดคือ ถ.จอมพล ถ.ไชยณรงค์ ถ.สรรพสิทธิ์ และ ถ.ประจักษ์  ฝาท่อของ กฟภ.และระบบสื่อสารมีระดับสูงต่ำไม่เป็นตามที่กำหนด ทำให้ ทน.นครราชสีมา ไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซม ปรับปรุงได้โดยสะดวก ขณะนี้ กฟภ.ได้ทยอยแก้ไขตามลำดับ ต่อไป จ.นครราชสีมา จะเป็นคนกลางคอยเชื่อมประสานให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ซึ่ง ทน.นครราชสีมา ถือเป็นผู้ควบคุมสัญญากับผู้รับจ้าง ซึ่งใครยื่นประมูลต่ำก็ได้งาน หากทำงานไม่เป็นไปตามที่สัญญาระบุไว้หรือทำไม่ได้หรือไม่ทันตามกำหนด ต้องกระตุ้นให้ปฏิบัติตามสัญญาอาจต้องลงโทษบอกเลิกสัญญาหาผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแทน

แสดงความคิดเห็น