งดงาม ยิ่งใหญ่!!! ปลัดจังหวัดหนองคาย เปิดงานสมโภชปู่หลุบและงานมหกรรมของดีอำเภอโพธิ์ตาก (The Best of Photak) ประจำปี 2565

งดงาม ยิ่งใหญ่!!! ปลัดจังหวัดหนองคาย เปิดงานสมโภชปู่หลุบและงานมหกรรมของดีอำเภอโพธิ์ตาก (The Best of Photak) ประจำปี 2565

เย็นวันที่ 25 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานสมโภชปู่หลุบและงานมหกรรมของดีอำเภอโพธิ์ตาก (The Best of Photak) ประจำปี 2565 โดยมี นายทักษิณ สุวรรณศรี ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ตาก/รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวรายงาน มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในอำเภอโพธิ์ตากและอำเภอใกล้เคียงร่วมในพิธีจำนวนมาก
นายทักษิณ สุวรรณศรี ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ตาก/รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ตากได้มีกำหนดจัดงานสมโภชปู่หลุบและงานมหกรรมของดีอำเภอ โพธิ์ตาก (The Best of Photak) ซึ่งได้กำหนดจัดงานภายในวันที่ 24 – 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประกอบด้วยกิจกรรมบวงสรวงปู่หลุบ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก กิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง กิจกรรมประกวดหนูน้อยหมูกระทะ กิจกรรมประกวดคำขวัญอำเภอโพธิ์ตาก ผลิตภันฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าภายในชุมชน เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกของประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ตากที่มีความศรัทธาต่อปู่หลุบ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต่างท้องที่ได้รู้จัก อำเภอโพธิ์ตากมากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย.

แสดงความคิดเห็น