ชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย จัดพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลพร้อมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคาย จัดพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลพร้อมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ณ สนามซ้อมหนองคาย เอฟที 2 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ดร.จรูญ จิตรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ที่ชมรมกีฬาฟุตบอลอาวุโสหนองคายได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-26 พฤศจิกายน โดยมี นายจักรพงษ์ ตระกูลพรพงศ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย, นายธวัชชัย นันทะมีชัย สมาชิกสภาฯ เขต 4 อำเภอเมืองหนองคาย (เลขานุการสภาฯ) และนายสมบัติ ทะแพงพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขต 8 อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมมอบถ้วยรางวัล
การจัดแข่งขังครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการและการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ มีความเอาใจใส่ในสุขภาพเพื่อเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลกลุ่มอายุ 40-50 ปีขึ้นไป ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุชาวหนองคายให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นอายุ 40-49 ปี มี 10 ทีม และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป มี 7 ทีม รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ทีม
สำหรับผลการการแข่งขันรุ่นอายุ 40 -49 ปี ชนะเลิศทีมไทบ้าน FC รองชนะลิศอันดับที่ 1 ทีมหนองคาย ยูไนเต็ด รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมปากมาง FC รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม จิราและร่ำรวย
รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชนะเลิศทีมหนองคายไทยแลนด์ รองชนเลิศอันดับที่ 1 ทีมเพื่อนฟุตบอล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโพนพิสัย VIP และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมชมรมฟุตบอลเสือเฒ่าหนองคาย.

แสดงความคิดเห็น