โคราชป้องภาวะ “ซึมเศร้า” รอบ 3 เดือน เยาวชนดิ่งตึกดับ 4 ราย ติวเข้มแกนนำ น.ศ จัดกิจกรรมการฟังคือพลังดีที่สุด

โคราชป้องภาวะ “ซึมเศร้า” รอบ 3 เดือน เยาวชนดิ่งตึกดับ 4 ราย ติวเข้มแกนนำ น.ศ จัดกิจกรรมการฟังคือพลังดีที่สุด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าโคราช นางอรจิรา  ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Just Listen เพราะการฟังคือพลังที่ดีที่สุด” โดยมีคณะวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต โดยแพทย์หญิงดุษฏี  จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบริการสุขภาพจิตและนายแพทย์เจษฏ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านภารกิจบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ร่วมสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้าให้กับนิสิตนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในพื้นที่  จ.นครราชสีมา จำนวน 200 คน เป็นแกนนำเครือข่ายเพื่อนนักศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติตามกระบวนการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการทำร้ายตนเองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
นางอรจิรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์การฆ่าตัวตายของเยาวชนใน จ. นครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีนักเรียนนักศึกษาฆ่าตัวตายรวม 4 ราย สร้างความสูญเสีย ความเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ภาวะความเครียดเกิดขึ้นภายในใจอาจรุนแรงและพัฒนาเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้โดยไม่รู้ตัว หากไม่มีผู้รับฟังอย่างเข้าใจ ซึ่งครอบครัวและเพื่อนคือผู้รับฟังที่ดีที่สุด สามารถช่วยเยียวยาและบรรเทาความเครียดลงได้
นพ.เจษฏ์ รอง ผอ.รพ.มหาราช กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม just Listen เป็นการปฏิบัติ work shop ละลายพฤติกรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมในแง่ลบที่มีต่อตนเอง นอกจากนี้การเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยหัวใจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้ดี
ด้าน พญ.ดุษฏี ผอ.กองบริหารระบบริการสุขภาพจิต กล่าวว่า การฟังให้เป็น “ฟังด้วยหัวใจ” ต้องเรียนรู้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง ต้องฟังตัวเองให้เป็นและฟังผู้อื่นที่ป่วยให้ถูกต้อง ฟังเพื่อเข้าใจเขา ฟังเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนเขาจริงๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นใคร ลึกๆ แล้วเราต้องการมีใครสักคนที่พร้อมจะนั่งลงและรับฟังกันจริงๆ กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นม.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชรวมทั้งคลาสคาเฟ่โคราชได้เอื้อเฟื้อสถานที่ อาหาร เครื่องดื่มฟรี
ทั้งนี้รอบ 3 เดือน ในเขตเมืองโคราช มีนักเรียนนักศึกษาคิดสั้นใช้อาคารเรียนกระโดดตึกเสียชีวิตรวม 4 ราย รายแรกเป็นนักเรียนหญิงชั้น ม. 2 รร.สุรนารีวิทยา รายที่ 2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 มทส. รายที่ 3 นักเรียนชายชั้น ม.6 รร.ราชสีมาวิทยาลัยและรายที่ 4 นักเรียนชายชั้น ม.3 รร.บุญวัฒนา ทั้งหมดมีสาเหตุจากปัญหาซึมเศร้า
นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006
แสดงความคิดเห็น