พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนางิ้ว และเปิดป้ายลานสามัคคีธรรม “เวชโอสถ” อ.สังคม จ.หนองคาย

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนางิ้ว และเปิดป้ายลานสามัคคีธรรม “เวชโอสถ” อ.สังคม จ.หนองคาย

วันนี้ (28 พ.ย. 2565) เวลา 10.09 น. ที่สถานีตำรวจภูธรนางิ้ว ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอาจารย์ จันมี อนาลโย เจ้าอาวาส วัดป่าแก้งใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนางิ้ว และเปิดป้ายลานสามัคคีธรรม “เวชโอสถ” โดยมี พ.ต.ท.สุริยา บุญสิทธิ์ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรนางิ้ว กล่าวรายงาน มีข้าราชการตำรวจ ,ประธาน กต.ตร. ,กต.ตร.สภ.นางิ้ว ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี
พ.ต.ท.สุริยา บุญสิทธิ์ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรนางิ้ว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 1,780,000 บาท เศษ สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนางิ้ว ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็ก 2 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน มีนาคม 2564 แล้วเสร็จในเดือน กันยายน 2565 และส่งมอบอาคาร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565
เมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้ว ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนางิ้ว ได้ทำการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อใช้อุปโภคให้เพียงพอ ในตัวอาคารบ้านพัก และอาคารที่ทำการสถานีตำรวจปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลานปูน ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์อาคารที่ทำการ ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม และผ้าม่านบังแดดในห้องพนักงานสอบสวน โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณอาภัชญา เกียรติรัตนวงศ์ ประธาน กต.ตร.ฯ ทำให้อาคารสถานที่มีความเหมาะสมกับการให้บริการประชาชน
ขณะนี้การพัฒนาปรับปรุงได้เสร็จสิ้นแล้ว อาคารสถานที่สถานีตำรวจภูธรนางิ้ว มีความพร้อม ความสง่างาม ดังภาพที่ทุกท่านได้พบเห็น หลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์ จันมี อนาลโย เจ้าอาวาส วัดป่าแก้งใหม่ ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และ ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมกัน สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 460,000 บาทเศษ ในการก่อสร้างลานสามัคคีธรรม “เวชโอสถ” และระบบอินเตอร์เน็ตภายในตัวอาคาร เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ และข้าราชการตำรวจ ใช้ประโยชน์ในลานปูนสามัคคีธรรม ร่วมกัน อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการตำรวจ เด็ก เยาวชน ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา ตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด และตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน
พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 กล่าวว่า ตามที่ทุกท่านได้เห็นร่วมกันแล้วในวันนี้ว่า สถานีตำรวจแห่งนี้ มีความสง่างาม สวยงาม เป็นเกียรติเป็นศรี ของชาวตำบลนางิ้ว และตำบลบ้านม่วง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีและถือเป็นแบบอย่างที่ดี ของหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ที่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนางิ้ว ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างที่ทำการ ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 จนแล้วเสร็จ โดยเฉพาะท่านสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรนางิ้ว ได้นำพาผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการยกระดับการบริการโรงพักเพื่อประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเฉพาะคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรนางิ้ว รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง กระผมในนามผู้บังคับบัญชาหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยเช่นกัน.

แสดงความคิดเห็น