ขอนแก่น ย้ายรองปลัด อบต. ช่วยราชการ ขณะที่ชาวบ้านชุมนุมขับไล่

28 พ.ย. 65 ชาวบ้านกว่า 100 คน จาก 14 หมู่บ้าน ในตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น  รวมตัว ที่ อบต.โคกสี เพื่อขับไล่ นายดิเรกราช ไชยสาคร รองปลัด อบต.โคกสี  ให้ย้ายออกจากพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน อบต.ยังคงกังวลในความปลอดภัย

นายทองกานต์ สิมวงค์ ตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเรื่อง ชาวบ้านได้จับกลุ่มพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ยังไม่ได้ มีความชัดเจนในการจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชาวบ้าน ไม่กล้าให้บุตรหลานมาโรงเรียน จึงได้รวมกลุ่ม ยื่นข้อเรียกร้องถึงนายธนาศักดิ์ร้อยพา นายก อบต.โคกสี ให้ดำเนินการเร่งด่วนและให้ได้ข้อสรุปภายในวันนี้  เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เพียง แต่สร้างความวิตกกังวลใจ แต่ยังสร้างความเสื่อมเสียให้กับตำบล  โดยหากไม่มีการดำเนินการ ชาวบ้านก็พร้อม ที่จะเรียกร้องไปยังจังหวัดเพื่อให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

 ขณะที่ มติคณะกรรมการกลางท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการ  มีมติ ให้รองปลัด อบต.โคกสี  ไปช่วยราชการ ที่อำเภอเมืองขอนแก่นก่อน เพื่อลดสถานการณ์ความตรึงเครียด ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ได้ให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด.

แสดงความคิดเห็น