“ซุ้มหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย บ้านโค่กสง่า”

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชม “ซุ้มหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย บ้านโค่กสง่า”

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น. ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบให้ นายธาดา พรมสาขา ณ สกลนคร นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชม “ซุ้มหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย บ้านโค่กสง่า” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติ ณ “ซุ้มหมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย บ้านโค่กสง่า” สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง

แสดงความคิดเห็น